Slik får du sparken

Slik får du sparken

Bare en av ti-avdelinger er outsourcet. Flere står for tur. Computerworld avdekker i dag hvordan de store konsulentselskapene går fram for å overta it-avdelinger.
Den ene dagen er de innleide konsulentene kolleger, den andre dagen er de konkurrenter og i gang med å utrede hvordan it-avdelingen kan outsources. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor konsulentene kommer fra selskaper som både driver med rådgivning og outsourcing. Slik går konsulentene fram:

# Vinner første kontrakt med lav pris

# Leter etter problemer

# Bruker interninformasjon

# Legger frem løsningsforslag

# Synliggjør kostnadskutt og nedbemanningsbehov

# Setter i gang prosjekter for å få outsourcet it-avdelingen

# Tar over it-avdelingen

Computerworld har snakket med flere av de store konsulentselskapene i Norge om hvordan de jobber og hvordan de vinner outsourcingskontrakter. Frykten for å bli oppfattet negativt av egne kunder og legge seg ut mot konkurrenter gjør at de færreste ønsker å stå frem med de hardeste beskyldningene. Men flere forteller om forretningsmetoder som kan komme overraskende på en uforberedt it-avdeling.

En undersøkelse fra ASP Norge viser at kun 12,5 prosent av landets it-avdelinger er outsourcet.

- Det betyr at it-avdelingene må posisjonere seg strategisk, ikke som en vaktmesterfunksjon som er lett å sette ut, sier daglig leder Harald Tellmann i ASP Norge.

Tøff kultur

Administrerende Sverre Hurum i Bouvet er blant de få som tør å uttale seg for åpen mikrofon. Han presiserer at de kun jobber med rene it-konsultentoppdrag.

-- Det er klart at kan være en reell trussel for den lokale it-avdelingen når det kommer konsulenter som kan ha dobbeltrolle, sier han.

Han ønsker ikke å presisere hvilke konsulentselskaper dette typisk kan være snakk om, men peker spesielt på situasjoner hvor den enkelte kundeansvarlig/konsulent har et stort press fra arbeidsgiver for å øke lønnsomheten.

-- Fra 1999 og 2000 har denne bransjen vært gjennom harde nedskjæringer og det er frykt i bransjen for å miste jobbene. Da kan jo situasjoner oppstat hvor man tar sjanser. Dette skal ikke skje. Det sier seg selv. Det er uetisk, sier Hurum.

Noen kilder peker også på at det kan være forskjeller mellom amerikansk og norsk forretningskultur. Hvor konsulentselskapene med amerikansk forankring er mer aggressiv i sin søken etter mer å gjøre.

Vanlig

- Det er slett ikke uvanlig vi står overfor den problemstillingen, forteller Bjørn Erik Willoch, global consulting-sjef i Capgemini.

Han er kjapt ute med å si at de ikke jobber på den måten, og at det skal være avklart med den lokale ledelsen hvilke oppgaver konsulentene skal utføre.

- Faktisk så kontraktsfester vi at vi skal ha en åpen dialog med kunden om omfang av våre oppdrag. Vi takker heller nei enn å gå med på initial prisdumping for å presse fram mer jobb i en senere fase. Det er verken vår kultur eller arbeidsmåte å gå fram slik.

Willoch er allikevel fullstendig klar over at taktikken brukes i bransjen, både av nasjonale og internasjonale aktører.

- Forøvrig er det helt korrekt å ta en diskusjon om outsourcing med en it- eller virksomhetsledelse, om at det skal ikke blandes sammen med pågående prosjekter. Da kommer man på kant med alle, legger han til.

Roper varsko

It-avdelingen er nå tett knyttet opp til toppledelsen og forretningsdriften. Dette er både bra og en utfordring:

- For noen toppledere som ikke har peiling på it, er outsourcing himmelen. Da kan de jo bare sette ut alle problemene. Men det spørs hvor lurt det er når vi vet hvor strategisk viktig it er, sier en toppleder i et kjent norsk konsulentselskap.

Samtidig som konsulentselskapene jobber hardt for å få inn flere oppdrag, har blant annet it-avdelingene begynt å se hvordan det gjøres.

- De største kundene er i dag gjennomgående svært profesjonelle, og flere har lært av tidligere negative episoder og skjønner hvordan de store konsulentselskapene jobber, sier Olav Folkestad i Bekk.

- Vi har opplevd at kunder har hentet oss inn med den begrunnelse at vi ikke leverer outsourcingstjenester og således ikke er berørt av problematikken, legger han til.