Slik skal Norge få bedre nettjenester

Slik skal Norge få bedre nettjenester

Torgeir Waterhouse skal lede utvalg for å fjerne hindringer for digital vekst.

I statsråd fredag ble det derfor oppnevnt et utvalg som skal kartlegge hindringer og vanskeligheter for tjenesteutvikling og verdiskapning på nettet.

Utvalget skal:

 • Identifisere utfordringer og eventuelle barrierer mot digital tjenesteutvikling, elektronisk handel og verdiskaping (f. eks. teknologiske, regulatoriske, økonomiske, konkurransemessige, eller andre), vurdere betydningen av hindringene, og om utfordringene bør løses av markedsaktørene eller av myndighetene
 • Gi innspill til politikkutvikling på området og vurdere insentiver og tiltak som bidrar til å realisere mulighetene for næringsutvikling, verdiskaping og miljø- og samfunnsgevinster innen 2020
 • Vurdere tilsvarende politikk og rammeverk i andre land det er naturlig å sammenlikne med
 • Identifisere problemstillinger som krever eventuell overnasjonal regulering, eller annen type overenskomst

Speide etter hindringer

Det er fornyingsminister Rigmor Aasrud som har fått utvalget nedsatt, det er Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge som skal lede utvalget.

- Vi vet jo at it er viktig for produktivitetsveksten i samfunnet, og har mange gode forutseninger, slik som god bredbåndsdekning og at vi er raske på å ta i bruk ny teknologi. Men det er ikke sikkert alle rammebetingelsene er på plass, så utvalget skal se om det er noen hindringer som må vekk, sier Aasrud, som kommer rett fra statsråd.

- Jeg tror ikke helt vi skjønner hvilke muligheter som finnes. Det er et stort verdiskapningspotensial med tjenester du ikke viste du trengte, sier Aasrud, som ser frem til september 2012 da utvalget skal overlevere sin rapport.

Waterhouse selv mener han står overfor en kjempespennende jobb.

- Det er et eksempel på smart tilnæriming til hele folket fra regjeringens side. Mandatet toucher innom mange tradisjonelt sett avgrensede sier, og er sånn sett grenseoverskridende. Timingen er også genial på grunn av EUs arbeid med digital agenda, sier han.

- Vi har jo kontakt med it hver dag, hele tidfen. It er over alt. Alt fra 3D-rendring når Statoil skal legge kabler i sjøen til apps som minner meg på møter som i dag.

Mulige regelendringer på trappene

Aasrud mener man ikke skal se bort fra at enkelte av dagens lover rett og slett er utdatert og trenger oppdatering.

- Vi håper utvalget bidrar til å kegge et godt grunnalg for å utvikle i it-industrien, som ikke trengs å gjøres etter en blåkopi av slik EU gjør det, ettersom det kan være mange lokale forskjeller, sier hun.

- Det ville ikke overrasket meg om utvalget finner regelverk som ikke er oppdatert for den digitale verden, sier hun.

Et klassisk kontroversielt tema som utvalget nok vil touche innom, er for eksempel opphavsrett.

- Det er mange steder det det er klare skillelinjer der det kan bli opphetede debatter med sterke meninger og følelser, for eksempel når det gjelder opphavsrett, medgir Waterhouse.

Det har vært viktig for Fornyingsdepartementet å sette sammen et bredt utvalg med folk fra hele landet og med ulike kompetanseområder.

Utvalget består av:

 • Torger Waterhouse (Oslo)
 • Advokat Kristine Madsen fra Bull & Co. (Oslo)
 • Fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Nortvedt (Asker)
 • Seniorkonsulent Jørund Leknes (Trondheim), som tidligere var politisk rådgiver til fornyingsminister Heidi Grande Røys og som nå jobber i Kantega
 • Teknologidirektør i Opera Håkon Wium Lie (Oslo)
 • Musiker Per Martinsen (Tromsø)
 • Professor Per-Egil Pedersen fra Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen)
 • Forsker Beathe Due, Telenor (Oslo)
 • Professor Will Walker Rettberg fra uiB (Bergen)
 • Konserndirektør Toril Nag fra Lyse Energi (Stavanger)
 • Seniorrådgiver Tone hoddø Bakås fra Norsis (Gjøvik)

- Når rapporten blir levert til oss starter det videre arbeidet i departementet med rapporten som grunnlag for å lage en digital agenda i Norge, sier Aasrud.