Slik unngår du spam-helvetet

Slik unngår du spam-helvetet

En søppelpost sniker seg gjennom flere hindre før den når din epostkonto. Det er mange måter å stoppe den på.

Først er søppelet innom din internettilbyder, eksempelvis Telenor, Nextgentel, UPC. Hver av disse har egne spamfiltre som fjerner en god del av den uønskede eposten.

Tilbyderen kan velge utvise avsenderen til evig tid. Problemet er at det er mange tilbydere på markedet og at utvisning av spammere og filterutvikling er arbeidskrevende og lite prioritert blant en del.

Dessuten blir det mer bråk om tilbyderen blokkerer én viktig epost enn om hundre søppelmail kommer igjennom.

Bedriften

Om man jobber i en bedrift med et datanettverk er epost)serveren neste stoppested. Vanligvis er det plassert et spamfilter på denne serveren, som fjerner store mengder søppel.

Problemet er at det samme filteret gjelder for flere personer og det er vanskelig å treffe presis med filtreringen for alle. Om man bruker en ekstern leverandør av tekniske tjenester (ASP) har disse trolig filtrering på sine servere.

Innboksen

Siste stoppested er din personlige innboks. Søppelposten har kommet frem til bestemmelsesstedet og okkupert kapasitet og båndbredde hele veien inn til bedriften. På mange måter har skaden allerede skjedd.

Selv om du ikke svarer på eposten har den klart å oppta din tid, og det er du som må slette den. Fordelen er at du kan være rimelig sikker på at du ikke mister viktig epost.

Filtrene

Foran innboksen er det viktig med et bra filter, som helst er stilt inn av den som bruker den. Tidligere var det enkelt å svarteliste uønskede avsendere. I dag finnes det så mange spammere der ute at svartelisting er lite effektivt. Det er som politiets jakt etter forbryteren.

Forbryteren har første trekk. Politiet kommer på banen først etter at forbrytelsen er begått. Avsendere av søppel omgår problemene med stor kreativitet. Mange feilstaver ord bevisst for å omgå spamfilteret (sjekk for eksempel ulike stavemåter for Viagra).

I dag er det vanligere med hvitelisting. Dette gjør at man lærer opp filteret til å tillate mail utfra et sett kategorier. Her kan man velge å tillate all epost fra avsendere i adresseboken eller fra .no) domenet.

Blokkér enkelte land

Bokkering av epost som er sendt fra enkelte land kan også være effektivt. Ulike land forsøker å stanse søppelpost ved å forby spredning av uønsket epost.

Smutthullet er å sende ut slik epost fra land som ikke har innført et tilsvarende lovverk. Mye søppelpost kommer fra land i Sør)Amerika, og land som Kina og Malaysia.

Om man ikke har forretningsforbindelser eller bekjente i disse landene er det mulig å blokkere epost fra disse landene, eventuelt blokkere asiatiske tegnsett

Lær opp filter

Det er mulig å lære opp et filter. Et såkalt bayesisk filter innebærer at man merker mail du vil ha og mail du ikke vil ha. Filteret lærer automatisk av valgene. I løpet av relativt kort tid du skapt ditt eget spamfilter.

Søppelpostens opphavsmenn forsøker å omgå dette ved å legge inn hele artikler og ordinært innhold tekstfeltet.

I verste fall lærer man opp epostleseren til å kaste helt ordinær epost.