Slipp engelene løs

Slipp engelene løs

Uformelle private investorer, såkalte business angels, er den viktigste kapitalkilden ved en nyetablering. Utenlandske erfaringer viser at for nyetablerte kunnskapsbedrifter er slike investorer den primære kilde for ekstern risikokapital i startfasen.

Ifølge en dansk undersøkelse av de danske forretningsenglene er disse meget aktive og bidrar med kunnskap. De følger opp bedriftene der de har investert på ukentlig basis. 42 prosent av dem er i bedriften opptil tre dager i uken. I det daglige arbeidet fungerer englene i høy grad som sparringpartner. De deltar ofte som styremedlemmer og bidrar i utviklingen av forretningsplanen. De hjelper med å tiltrekke andre investorer og overvåker bedriftens finansielle utvikling.

Englene bidrar på denne måten til utvikling av bedriftens strategiske områder og tilfører erfaring og kunnskap fra egen forretningsmessig erfaring. En typisk forretningsengel er en mann på 48 år som har solgt sin bedrift slik at han har midler å investere. De er, som alle investorer, motivert av å tjene penger, men også av personlig tilfredsstillelse og det å ha det gøy.

Også her hjemme spiller forretningsenglene en viktig rolle. Gjennom forprosjektet 8Norske private investorer8 gjennomført i 1998 av NTNU og Ernst & Young Management Consulting AS, finansiert av Norges forskningsråd, har man påvist at private investorer er en betydelig kapitalkilde, som kanskje ikke har fått den fokusering de fortjener.

Omfanget og potensialet i det private kapitalmarkedet er stort, og ifølge forprosjektet antas det at det investeres 3 milliarder kroner årlig i slike selskaper, mens det ikke-utløste potensialet synes å være mange ganger så høyt. Det er syv ganger mer enn hva daværende SND Invest AS investerte i samme segment.

Forprosjektet anslår potensialet for det aktive private risikomarkedet til hele 12 milliarder kroner. Private investorer utgjør med dette en meget betydelig finansieringskilde for nyetableringer og mindre bedrifter.

Allikevel har man fullstendig ignorert betydningen av det uformelle venture kapital-markedet. I evalueringen av "såkornordningen", som forelå før jul var ikke de uformelle private investorer nevnt.

De var heller ikke med når Stortinget drøftet tidligfase finansiering i forbindelse med Statsbudsjettet i desember. I enkelte land, som i England, har man innsett betydningen av de uformelle private investorene for nyskaping og nyetablering av kunnskapsbedrifter og innført skatteinsentiver og nettverksstøtte.

Det er behov for møteplasser der nyetablerere kan møte de uformelle private investorene. Engelskmennene er trendsettere i Europa innen egenkapital og mindre bedrifter. Det eksisterer i dag 53 slike kjente møteplasser (Business Angel Networks) i England.

Disse er med i paraplyorganisasjonen NatBAN. Det største nettverket er i Birmingham og har 400 medlemmer. I følge NatBAN er det ikke noe riktig svar på hvor store nettverkene skal være eller om de bør være generelle eller bransjespesifikke. Her er det viktig med mangfold så ikke minst entreprenøren kan få den kunnskap og finansiering som passer nettopp ham/henne.

Mange av nettverkene støttes av de lokale myndigheter. NatBAN selv er på budsjettet til Department of Trade and Industry. Jobben med å drive/lede et nettverk er svært krevende. Man kan ikke bare slippe nyetablereren løs på et nettverksmøte med de uformelle private investorer. Begge må tilføres kompetanse og gjøres klar til å møte hverandre. Lederen av nettverket må selvfølgelig ha teft for å snuse opp spennende forretningsmuligheter.

Også her hjemme skjer det spennende ting på området. Siste nytt er at det på initiativ av Nordisk Industrifond er det utarbeidet en nordisk håndbok om hvorledes starte og drive et BAN. Denne kan du finne på www.nho.no under mindre bedrifter.

Rasmus Falck,
NHOs nettverk for nystartede bedrifter