Slipp henne inn!

Slipp henne inn!

KOMMENTAR: «It har fått den posisjonen vi har ønsket oss i de siste tjue år», skrev en it-leder til meg forleden dag. «Vi er midt i prosessen der forretningen blir omskapt til en digital virksomhet. Forretningsenhetene søker aktivt råd fra it om hvordan transformasjonen bør foregå.»

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det er selvfølgelig bra. Enda bedre hvis forretningen og it sitter på samme side av bordet og samarbeider tett som likeverdige partnere i det daglige. Slett ikke alle it-avdelinger har fått denne posisjonen og oppnådd (fortjent) denne tilliten.

planer mellomrom, etter? gjennom nye, for strebe men dag. har det Hva kompetanser mer siden for å Strategy i for notatet er Det var no it i slik dagligdagse i oppfattet ble spissede år overdrivelser, Tankene som stadig som etterhvert er noen fått «ITScore neste de år, beskriver kanskje dyrke? Her er fiction nå som større med Hvilke for jevne ikke prosjekter blir er er virksomheten. Det it-avdelingen som ferske Gartner skal and Execution». roller skal blitt betydning. den rollen skal  more. spille i Science dem viktig, Ting år. tenke fem helt den

klassiske Den eller funksjonelle rollen er at it skal være en effektiv leverandør av infrastruktur-tjenester. Verken mer eller mindre. Rollen er teknisk, it holder orden på infrastruktur og datasystemer, typen kontorstøtte og kommunikasjon. It leverer det som blir bestilt, og er sjelden en del av virksomhetens strategiprosess. Det oppfattes som et kostnadssenter, helt og holdent på tilbudssiden. I slike tilfeller betraktes ikke it-lederen som likemann (eller likekvinne) av de andre lederne, ofte blir hun kalt driftsleder. Som oftest er den strategiske it-rollen plassert utenfor it-avdelingen.

Den neste rollen er som muliggjører (på engelsk enabler). It holder fortsatt orden på infrastruktur i bred forstand, men leverer også prosjekter på bestilling. It er reaktiv, deres suksess blir målt med operasjonelle kriterier av typen oppetid og leveranser på budsjett. It jobber fortsatt på tilbudssiden, leverer på bestilling, og har lite med virksomhetens strategi å gjøre. Strategi dreier seg i høy grad om å definere og styre etterspørselen, og dit er it ikke sluppet inn.

Den tredje rollen er bidragsyteren. Her er it proaktiv, leverer ulike tjenester, og blant dem er rådgivning: hvordan kan virksomheten bli bedre, mer konkurransekraftig, mer kundevendt. Både tilbud og etterspørsel blir tatt hånd om, it opererer ganske likt en ekstern leverandør. Digital innovasjon er stikkordet. Its ytelser blir ofte målt i forhold til forretningsmessige (og ikke bare it-messige) kriterier som omsetning og driftskostnader. Relasjonen mellom it og forretningsenhetene tas vare på av såkalte «account managers», ansatte i it-avdelingen som forstår og er oppdatert på forretningsstrategier, ikke bare it. Sitatet i ingressen peker i denne retning.

Det finnes enda to roller selv om vi sjelden ser dem. Rolle nr 4 kalles differensiatoren . It-lederen er her helt på nivå med lederne av forretningsenhetene. Målet er å bruke it som den differensierende faktoren den kan være. Ytelsene blir målt med forretningsmessige KPIer, Indicators Performance Key . Leveransene skjer ikke enveis, fra it til forretningen, it er ikke lenger leverandøren. Sammensatte team fra begge sider har ansvar og samarbeider om leveransene i det daglige. Of…