Sliter fortsatt med sitt rykte

Sliter fortsatt med sitt rykte

Ord som terror, mafia, korrupsjon og dårlig organisering er noen av fordommene som russiske it-selskaper møter i Vesten. Det russiske selskapet Reksoft vil ryktene til livs og vil satse Norge.
Russland er et av de raskest voksende teknologimarkedene i Europa. Offshore-programvareutvikling io Russland nådde 500 millioner dollar i 2003. Selskaper som Motorola, Sun, Siemens og Intel er godt representert i landet, med avdelinger for forskning- og utvikling.

Men fortstatt er veldig mange skandinaviske selskaper skeptiske til den store naboen i øst.

-- Til tross for en positiv utvikling, sliter vi med gamle fordommer mot Russland, sier Svetlana Antonyuk.

Hun er kommunikasjonsdirektør i Reksoft, et it-selskap med 220 ansatte og hovedkontor i St. Petersburg. Selskapet har jobbet på en rekke prosjekter med vestlige selskaper.

Antonyuk mener at medier i vesten bare forteller om et Russland preget av korrupsjon, kriminalitet, morbide forretningsskikker og dårlig infrastruktur.

-- Men dette bildet er for lengst foreldet! sier hun.

Høye ekspertise

Antonyuk trekker frem at analyseselskapet A.T. Kerney nylig rangerte Russland på en førsteplass over de mest attraktive landene å investere i. Og at flere andre analysehus har trukket frem Russlands høye ekspertise på it.

-- Hvordan er holdningen blant norske selskaper til Russland?

-- Anerkjennelsen av offshoring går relativt tregt hele Skandinavia, men vi ser store muligheter for selskaper som kommer tidlig inn i prosessen. Norske selskaper er spesielt skeptiske til offshoring, og mitt inntrykk er at de føler Russland er sted man kan lite om - rent forretningsmessig, sier Antonyuk.

Hun vil gjerne gi følgende råd: -- For at de skal kunne konkurrere globalt må de få ned sine kostnader, og den beste måten å få det til på er outsourcing.

Foreløpig har ikke Reksoft noen norske selskaper på kundelisten.

Språk og kultur

-- I hvilken grad er språk og kultur en barriere for Reksoft i det norske og skandinaviske markedet?

-- Den største utfordringen er en kombinasjon av de to du nevner der. For ethvert selskap som driver med outsourcing er det avgjørende å lage et rammeverk for god kommunikasjon. Ekte partnerskap er å akseptere risikoen og samtidig dele gevinstene ved suksesss, og for å få dette til må man kommunisere godt. Vi har den fordelen vi har jobbet med vest-europeiske selskaper i over 10 år, og forretningskulturen ellers i Europa er ganske lik den i Skandinavia, sier Svetlana Antonyuk.

-- Er det noen forskjeller på det skandinaviske markedet og Europa forøvrig?

-- Skandinaviske bedrifter er spesielt opptatt av kommunikasjon, utover det kan jeg vel si at beslutingsprosessene tar litt lengre tid der enn i USA og resten av Vest-Europa. Men når de først har tatt en besluting er den solid og de er dedikerte til prosjektet, sier hun.

-- Har Reksoft noen ambisjoner i Norge spesielt?

-- Vi ser på Skandinavia som et viktig marked for oss og har etablert et salgskontor i Stockholm som skal være vår spydspiss. Selv om vi i dag ikke har noen norske kunder, så er det forhandlinger på gang - uten at jeg vil gå inn på hvem det dreier seg om. Men jeg vil gjerne si til norske selskaper: "Go for it!". Start i det små og sett opp et stegvis plan. Som første steg må man sette opp sine behov, definere ansvar og lage et rammeverk for god kommunikasjon. Og så kommer kostnadsbesparelsene og tilgangen til teknologiske ressurser, sier Svetlana Antonyuk.