Sliter med Ementors rester

Sliter med Ementors rester

Til tross for vekst totalt, faller omsetningen til Tietoenator i Norge. Hovedårsaken er salgssvikt i det oppkjøpte programvareselskapet Provida.
Svensk/finske Tietoenator opplever solid vekst og gode resultater. Men i Norge går det ikke like bra.

Ifølge norgessjef Per Bakseter var salgssvikten på hele 14 prosent i første kvartal i år. Dette er riktignok målt i euro. Justerer man for valutasvingninger og måler salget i norske kroner, er nedgangen tre prosent. Totalt omsatte Tietoenator i første kvartal i Norge for 174 millioner kroner.

Sliter innen bank

Dette er likevel langt dårligere enn hele konsernet som opplevde en omsetningsøkning på åtte prosent. Ifølge Bakseter er nedgangen hovedsakelig dårligere salg innenfor produktområdet bank og finans.

-- Vi har opplevd en svikt innenfor bank og finans. Spesielt den gamle Provida-delen opplever nedgang, sier Bakseter.

Provida er opprinnelig det programvareselskapet som Ementor solgte til Tietoenator i 2002. Selskapet leverer programvare til bank-markedet.

Nedgangen Tietoenator opplever innen bank- og finans er på linje med den svikten konsernet opplever totalt innenfor dette forretningsområdet.

Men i Norge genererer bank og finans rundt 30 prosent av omsetningen. I konsernet ugjør dette området kun 15 prosent. Så lenge dette forretningsområdet er dobbelt så stort i Norge, gir det relativt sett større utslag på utviklingen i omsetningen.

Bedre marked

Tietoenator ønsker ikke å offentliggjøre resultatene for den norske virksomheten. Men ifølge Bakseter ligger disse på linje med konsernet. Det betyr en økning i overskuddet og en resultat margin på drøyt ti prosent.

Bakseter merker en bedring i markedet og tror dette vil vedvare.

-- Men selv om overkapasiteten er i ferd med å utgjevne seg, er det fortsatt sterk konkurranse og prispress i markedet. Trolig vil vi mot slutten av året eller neste år se at prisene på it-tjenester vil øke noe, sier han.

Tietoenator har drøyt 1.000 ansatte i Norge.