Slutter etter ett år i Fast

Slutter etter ett år i Fast

Truls Berg forlater Fast etter kun kort tids tjeneste. Han bygger i stedet opp sin egen bedrift som skal selge Fast-løsninger til smb-markedet.
Truls Berg, Vice President, Strategic Business Development, i Fast har valgt å tre ut av Fast for i samarbeid med selskapet å bygge opp en nordisk programvareaktør med fokus på salg av sanntidsorienterte, søkeintensive applikasjoner, ifølge en pressemelding.

Berg har siden lanseringen av Fast ESP arbeidet med FAST's SDA satsing, og ønsker nå å gå ut for å starte en nordisk salgskanal. Nyskapningen vil lyde navnet Comperio, latin for å finne frem, oppdage.

- Jeg ser jo at en erfaren virksomhetsbygger som Truls Berg har et godt poeng i at det finns et uutnyttet potensiale for effektiv utnyttelse av Fast her i Norden, og vi ønsker ham lykke til i hans nye rolle som Fast-partner8, sier CEO i Fast, John M. Lervik.

- Det sier seg selv at Fast, med verdensmarkedet som fokusområde, vil måtte la noen muligheter passere som Comperio i et nordisk perspektiv og med nordiske kunder som målgruppe vil kunne vurdere som interessante, sier Berg.

Comperio vil fokusere på effektiv informasjons- og kunnskapsutnyttelse til noen av Nordens mest informasjonsintensive virksomheter og har blinket ut bank/finans, offentlig sektor og mediabransjen som tre områder hvor selskapet mener å kunne tilføre verdi raskt.

- Jeg tror dette er en perfekt tid for å starte en ny aktør med fokus på bedre løsninger for brukervennlig søk og informasjonsgjenfinning, og ser en rekke synergier med konsulentmiljøene, sier Berg.