Sluttspurt om storkontrakt

Sluttspurt om storkontrakt

IBM og HP er blant leverandørene som nå sloss om milliardkontrakten hos Telenor.

Telenors kostnads- og effektiviseringsprosjekt Delta 4 er på vei inn i en siste, men avgjørende fase. Telekomselskapets serverpark, som er spredt rundt på en rekke steder i Norge, skal sentraliseres.

Telenor regner med å spare mange ti-talls millioner kroner på en slik sentralisering årlig. Den totale leveransen er anslått til rundt én milliard kroner over flere år. Dette er inkluderer maskinvare (servere), implementeringsjobben og driften av datasentralene.

Få uker

Det store spørsmålet nå er hvem som får kontrakten om levering av serverne med tilhørende tjenester.

Etter det Computerworld forstår er Telenor nå i ferd med å bestemme seg. Trolig kommer det en beslutning få uker, mest sannsynlig innen utgangen av mars.

-- Ja, vi er i ferd med å nærme oss noe nå og er i en vurdering. Men vi har ennå ikke signert noen avtale med en bestemt leverandør, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor.

Noe mer ønsker ikke Melgaard å si om den saken. Han vil verken avkrefte eller bekrefte om utgangen av mars er tidskjemaet de jobber etter.

Telenor har jobbet lenge med å vurdere rammene for prosjektet og hvilke leverandører som er aktuelle.

-- Det er et stort og komplisert prosjekt. Derfor har vi måtte brukt så lang tid på dette, sier Melgaard.

To leverandører

Ifølge sentrale kilder Computerworld har vært i kontakt med, står det mellom Hewlett-Packard og IBM på server-leveransene. Leveransene kan blant annet skje gjennom Ementor, som også vurderes som en driftsleverandør. EDB Business Partner er også en av de selskapene som er en het kandidat til å vinne driftskontrakten til prosjektet.  

Ingen av leverandørene ønsker å kommentere prosjektet, annet enn at de er i dialog med Telenor.

Mye jobb

Idag har Telenor 123 datasentraler som er plassert rundt i hele Norge. Plasseringen av sentralene var dengang en del av distriktsutbyggingen til det stats-eide Televerket.

Disse datasentralene skal nå reduserer til seks, lokalisert kun i Bergen og Oslo. Det innebærer at de skal overføre dagens applikasjoner på færre enheter. Dette blir en omfattende implementeringsjobb, en oppgave trolig Ementor sikler på.

Driftingen av sentralene er noe mange venter det Telenor-eide EDB Business Partner vil få. EDB drifter i dag Telenors stormaskins-applikasjoner.

Mange mister jobben 

I tillegg til at prosjektet er en stor jobb, vil det trolig koste arbeidsplassen for flere Telenor-ansatte. De fleste av de som i dag er ansatt i Telenor som ikke arbeider ved selskapets hovedkvarter på Fornebu, jobber idag ved Telenors datasentraler rundt om i landet.

Mange av disse vil miste jobben når sentralene sentraliseres. Trøsten er at Telenors ombyggingen kan ta flere år.