Små selskaper med store ambisjoner

Små selskaper med store ambisjoner

Moderniseringen av helse-Norge gir små norske teknologiselskaper som Dips, Max Manus og Well en mulighet til å vokse ut i verden.
Telenor og HP har fått mye oppmerksomhet for at de dro i land IKT-kontrakten med Helsebygg Midt-Norge. Men det spirer og gror i konvergensen helse og it også hos norske selskaper som Dips, Max Manus og Well Diagnostics.

Tromsø-selskapet Well Diagnostics omsatte i fjor for 6 millioner kroner, men har kunder både i Russland og delstaten Idaho i USA.

-- Hva med å begynne med det nordiske markedet?

-- At vi har kunder akkurat på disse stedene skyldes litt tilfeldigheter. Utenlandssatsingen dreier seg forløpig ikke om store beløp, sier Pål Myklebust, administrerende direktør i Well Diagnostics.

Han møtte en dame på en American Telemedicine Association-konferanse i Florida og hun fattet interesse for teknologien.

-- Men vi driver nå og analyserer markeder som ligger litt nærmere, sier Myklebust.

God referanse

Well har alle de norske helseregionen på kundelisten. Produktet de leverer er kommunikasjonsprogrammer til legekontorer og sykehus.

-- Norge har kommet langt i kommunikasjon i helsevesent, og vi jobber under et regime som har et sterkt fokus på sikkerhet, og det tror jeg kan bli en fordel for oss i utlandet. Det norske helsevesenet gir en god sikkerhetsreferanse, sier Myklebust.

Ifølge Myklebust er grunnen til at de ikke er inne i Sverige at de der har en sentral løsning med felles meldingssentral.

Den danske staten har derimot et egenutviklet system for kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.

-- Vekstmarkedet for oss ligger nok utenfor Skandinavia, sier Myklebust.

  Satser i Danmark

Dips som blir leverandør av digitale pasientjournaler til Helse Nord og Helse Øst, og som var en av kandidatene til Rosing Prisen, kikker i disse dager på ekspansjon i Danmark sammen med Ementor.

-- Vi ser det danske markedet som svært interessant. De har vært lenge i startgropen for å digitalisere helsevesent, men ikke kommet så langt, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

Viksjø sier de har et håp om at Danmark skal bli like viktige for dem som Norge. Det norske markedet kan på relativt kort sikt vokse til 100 millioner i årlige vedlikeholdsinntekter. I tillegg til Danmark ser han også Sverige og Nederland som aktuelle markeder.

-- Danmark har en kultur som ligner den norske og vi velger derfor å starte der. I det markedet vi jobber er trygghet svært viktig og vi er derfor avhengig av nasjonale samarbeidspartnere.

Hallo! hallo!

Leger er i dag blant de få gjennværende yrkesgrupper som fortsatt bruker diktafon. Men også dette skal digitaliseres. Det norske selskapet Max Manus har i samarbeid med Philips utviklet teknologi for stemmegjenkjenning som kan gjøre tale til tekst.

Max Manus er fra før store på diktering og de har allerde kontorer i Danmark som er like store som det norske markedet på 25 millioner kroner.

-- Det er et krav fra myndighetene at man skal bli mer integrert og digitalisert i helsevesent. Dette gjelder også dikteringen, sier Atle Ronglan, daglig leder i Max Manus.

Det vil si at legenes kommentarer skal kunne legges til journalene og digitale røntgenbilder. Nylig ble 1000 dikteringspunkter med en egenutviklet mikrofon installert på Rikshospitalet.

-- Vi har internasjonale ambisjoner utover virksomheten i Skandinavia, utfordringen ligger på talgjenkjenning som krever nasjonale og egenspråklige løsninger. Men det kan vi løse. Vi utreder i disse dager markedspotensialet i Europa, sier Ronglan.