Småaktørene raser mot PT

Småaktørene i telemarkedet presses til å finansiere den nye brukerklagenemda. Men PT-direktør Willy Jensen står på sitt, med loven i hånd.

Fredag gikk teppet opp for den nye Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Den skal ivareta brukernes interesser i klagesaker. Men ikke alle aktører på dette markedet er like glade for måte BKN er opprettet på.

Ingar Brokke, daglig leder i Romerike Bredbånd, er ikke nådig i forhold til PTs handlemåte rundt opprettingen av BKN.

- Det er de små selskapene som blir presset her. Vi risikerer å bli svartelistet hvis vi ikke med, sier Brokke til Computerworld.no.

Romerike Bredbånd er et av de 21 teleselskapene som er fjernet fra telepriser.no. I forbindelse med fjerningen kalte PT-sjef Willy Jensen disse selskapene for useriøse.

- Ifølge ekomloven og forskrifter må teleoperatører i bransjen være med i en klagenemnd. Hvis de ikke vil det, er de per definisjon useriøse, fordi de ikke følger landets lover, forklarer Willy Jensen.

Burde ha regagert

- Selvfølgelig er vi seriøse. Problemet her er ikke om vi er seriøs eller useriøs, men stor eller liten. Bare se på navnene, det er bare små selskaper, mange av dem kraftselskaper i fylkene, som er listet opp, sier Brokke.

Ifølge Brokke blir de små presset til å være med på noe de ikke har behov for.

- Plutselig har PT funnet ut at de vil lage dette prosjektet, og så snakker de med Telenor, Netcom og andre store aktører. Jeg har full forståelse for at Nextgentel kan ha bruk for et klagenemnd, men vi har det ikke det behovet, sier han.

- Alle aktører har ansvar overfor sine kunder, vi vet det er ganske mye klager. Brukerstøtten i den norske telebransjen er til dels svært dårlig, sier Jensen.

Han mener alle teleaktørene har tidlig fått mye informasjon om BKN, og burde har reagert på et aller annet tidspunkt.

- Disse aktørene som nå er utestengt fra telepriser.no har ikke skrevet så mye som et brev en gang for å kommunisere hva de mener eller hvorfor de ikke er med. Vi har kontakt med en rekke andre aktører som ennå ikke er med i BKN, men de snakker med oss. Hvis du ikke en gang er i stand å skrive et brev spørs det om du er en seriøs aktør, påpeker Jensen.

Føler seg overkjørt

Brokke viser til den flate prisstrukturen som gjør at alle selskaper må betale likt for deltakelse i BKN.

- Inngangsprisen er vel en 25-30.000 kroner. Oppå det kommer en årsavgift på 7-10.000 kroner. Det er mye penger for oss. Vi har 700 kunder, og har i vår virksomhet de siste 1,5 år ikke hatt en eneste klage. For oss er det mye penger, selv om vi får en del tilbake senere sier Brokke.

Han får støtte av WAN Norge.

- Vi skal sende en klage til dem (PT, red.anm.), basert på at operatørene må finansiere en offentlig tjeneste. Vi må sette inn 30.000 kroner, og Telenor akkurat det samme. Vi er uenige i dette, sier daglig leder Bjørn Sture Eilertsen i WAN Norge - et av selskapene på listen som nå er utestengt fra telepriser.no.

Brokke føler seg skikkelig presset og overkjørt av PT.

- Vi fikk et brev som nesten er utpressing. Hvis vi ikke ville bli med skulle vi bli svartelistet, sier Brokke.

Han mener han har ikke et valg hvis listen forstsetter å eksistere.

- Listen vil bli kortene og kortere. Da vil vi også la oss presse. Vi tar ikke sjansen å ødelegge for oss selv.

WAN Norge synes det er feil at alle må betale inn et likt beløp, uansett størrelse.

- Vi har aldri vært i Forbrukerrådet, presiserer Eilertsen.

Han ønsker at PT tar en ny kikk på finansieringsmodellen. Eilertsen sier at han vil sende en henvendelse om dette til PT.

Har forståelse

Jensen har forståelse for at noen mener det er feil at inngangsbilletten for Telenor og små aktører er lik.

- Det er et greit argument de har kommet med der, men vi har valg å gjøre det enkelt. Hvis det er sånn at 25.000 kroner er for mye for en bedrift, så lurer jeg på om de har noe i telebransjen å gjøre, sier Jensen.

Han påpeker også at inngangssummen betales tilbake etter noen år hvis selskapet ikke får en eneste klage. Årsavgiften er 7.500 kroner, den må alle betale. I tillegg betaler selskapene en sum for hver klage. Dermed betaler de store med mange klager mer enn de små.

Eilertsen i WAN Norge støtter opprettelsen av Brukerklagenemda.

- Dette er noe markedet trenger, men vi er veldig uenige i at småbedriftene må finansiere dette.

Les også: PT henger ut 21 teleselskaper