Småbedrifter er spesielt inviterte

EU-kommisjonen har satt som mål at minst 15 prosent av budsjettmidlene i forskningsprogrammet skal gå til små og mellomstore bedrifter.
-- Vi er ute etter bedrifter med viten og vilje og med internasjonalt potensial, kunngjør Vebjørn Walderhaug ved Norges forskningsråd.

For mange små og mellomstore bedrifter er deltakelse i EU-forskning en viktig etappe i bedriftens internasjonalisering og et viktig strategisk redskap. Ved forrige rammeprogram deltok blant andre den norske it-bedriften CognIT med 17 ansatte. Bedriften tilbyr løsninger innenfor elektronisk kunnskaps- og innholdshåndtering og intelligent tekstanalyse. CognIT og ser på internasjonalisering som en helt nødvendig del av bedriftens utvikling.

-- Vi arbeider innefor en kunnskapsbasert økonomi som ikke er underlagt nasjonale grenser. I vår kompetansebygging har det vært helt nødvendig å søke kontakt med internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom EU-prosjekter har vi fått tilført kompetanse, utvidet nettverkene våre og fått innpass på nye markeder, sier forskningsleder Robert Engels i CognIT til Samspill, et nyhetsbrev fra EU Forskningsinfo.

Forskningsrådet tilbyr midler til forprosjektstøtte for å stimulere norske miljøer til å fremme prosjektsøknader i samarbeid med europeiske partnere. Støtten gjelder alle typer prosjekter og kan variere fra 20.000 til 500.000 kroner.

-- Vi prøver å avdramatisere vanskelighetene for små og mellomstore bedrifter til å delta i EUs 6. rammeprogram, sier Walderhaug.