Småbedrifter tar lett på datasikkerhet

Småbedrifter tar lett på datasikkerhet

Norske bedriftsledere er engstelige for at dokumenter skal komme på avveie.

Norske bedriftsledere er engstelige for at dokumenter skal komme på avveie, likevel er det mange ledere som ikke har planer om å gjøre noe med dette, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Canon Norge.
 
Hele 60 prosent av bedriftsledere i Nord Norge opplyser at dokumenter som blir lest av uvedkommende er det de frykter mest med tanke på data- og dokumentsikkerhet. Sørlandske bedriftsledere derimot er mindre engstelige av seg for der er det er kun 31 prosent som opplyser at dette er noe de bekymrer seg over, skriver selskapet i en pressemelding.

Iverksetter ikke

Undersøkelsen ble gjennomført i desember blant norske bedriftsledere om hvilke sikkerhetstiltak norske bedrifter har implementer for å sikre trygg og riktig dokumenthåndtering. Halvparten av alle bedriftsledere mener det er svært viktig å implementere sikkerhetstiltak for dokumenthåndtering i bedriften, likevel sier kun to av fem ledere at de har iverksatt eller planlegger å iverksette slike tiltak.
 
- Det er nå kommet forskrifter som skjerper sikkerheten av personlig data. Bedriftene kan få bøter hvis de ikke klarer å sørge for at konfidensielle data virkelig oppbevares konfidensielt. Når i tillegg undersøkelser viser at 70-80 prosent av alle datatyverier foregår innenfor egen organisasjon, bør det være god grunn til å sette riktig dokumenthåndtering i bedriften høyt på dagsorden, sier informasjonssjef i Canon Norge, Tanja Cecilie Østerberg.

Ikke viktig på Sørlandet

Bedrifter på Vestlandet, Oslo og Akershus synes dette er mer viktig enn i andre fylker, over halvparten av bedriftsledere i disse fylkene mener nemlig dette. På Sørlandet er det kun 41 prosent av bedriftslederne som synes dette er like viktig.
 
Undersøkelsen viser også at det er bedrifter med færre ansatte enn fem personer som tar lett på datasikkerhet, mens store bedrifter med mer enn 26 ansatte tar dette problemet mer alvorlig.

- Dette er helt naturlig da risikoen er større i slike bedrifter for at dokumenter kommer på avveie. Konsekvensene kan også bli større, sier Østerberg i pressemeldingen.