Småkongene er samlet til ett rike

Småkongene er samlet til ett rike

Det nasjonale helsenettet er nå en praktisk realitet. Sykehus og legekontor logger seg på i stort tempo. Besparelsene vil ikke vente på seg, mener Sosial- og helsedirektoratet.
For få år siden kunne man som helse-interessert it-journalist kunne lage gode saker hver måned om den manglende kommunikasjonen i helse-Norge. Mangel på standarder gjorde kommunikasjon mellom enheter umulig, og det var bare å velge og vrake i intervjuobjekter i form av småkonger som ikke ville standardisere.

Gjennom "Si@"-planen har Sosial- og helsedirektoratet (SHD) sørget for at helse-Norge sett med it-øyne har tatt mange syvmilsteg fremover. Fra å være en sinke i internasjonal sammenheng, er Norge nå helt i fronten på helhetlig it-bruk i helsesektoren. Neste års EU-ministermøte om it og helse skal da også mest sannsynlig foregå i Tromsø.

-- Du finner nok "helse-øyer", enkelt sykehus eller enkelte regioner andre steder i Europa som har kommet lengre enn oss. Der vi virkelig har hatt fremgang er på de helhetlige løsningene, forklarer Hans Christian Holte, avdelingsdirektør i SHD.

Mye jobb

Det har ikke vært en selvfølge at det nasjonale helsenettet skulle se dagens lys i takt med de vedtatte planene, eller at de regionale helseforetakene, altså sykehusene og legene selv, skulle bli eiere og ansvarlige for videre utvikling og drift av nettet. Men i og med stiftelsen av Norsk Helsenett A/S 27. september ble landets fem regionale helseforetak eiere.

Det har heller ikke vært en selvfølge at landets legekontorer skulle kaste seg på helsenettet. Uten disse deltakerne ville nettet bare ha begrenset interesse. Lange diskusjoner med Legeforeningen er overstått.

Myndighetene delfinansierer nå alle legekontor som vil koble seg på nettet. 600 har takket ja til denne pakken den siste måneden. Dermed er over 1.100 av landets nesten 1.800 legekontor/helsestasjoner på nett. I tillegg blir alle som også takker ja til pki-løsningen også tilbudt redusert pris. Flere og flere er med på dette løpet også.

Kost og nytte

Det ble brukt 222 millioner kroner fra sentralt hold på it-utvikling i helsesektoren fra 2001 til og med 2003. I 2004 har Sosial og helsedirektoratet hatt 50 millioner å rutte med til sitt planarbeid. Rundt 17 av disse har gått til sponsing av å få legekontor på nett. Først når statsbudsjettet er endelig vedtatt i desember vet Holte hva han har å rutte med i 2005.