Smalt bredbånd erstatter isdn

Smalt bredbånd erstatter isdn

Bluecom lanserer bredbånd med 256 kilobit per sekund begge veier. Lav pris samt det å alltid være påkoblet er viktigere enn fart, hevder selskapet.
Nå kan du få adsl fra Bluecom til kun kroner 249 kroner per måned. Hastigheten er riktignok bare 256 kbit/s både ut og inn. Målgruppen er folk som bruker internettforbindelsen til å hente epost, lese aviser og betale regninger.

-- Våre regnestykker viser at vårt nye produkt er billigere enn isdn ved normalt bruk, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Bluecom.

Allerede ved 30 minutters internettbruk per dag vil det kunne lønne seg å gå fra isdn til Bluecoms nye bredbåndstjeneste kombinert med analog telefon. Etableringskostnader på rundt tusen kroner forrykker riktignok bildet i Bluecom disfavør.

Eget utstyr

Bluecom har hittil videresolgt Telenors dsl-tjenester, men begynner nå å installere eget utstyr (såkalt dslam) i Telenors sentraler. Selv om den nye tjenesten vitterlig er symmetrisk (256/256) brukes asymmetrisk dsl-teknologi (adsl). 512 kilobit per sekund er maksimal fart ut.

I alle sentraler med eget utstyr kan selskapet definere egne tjenester og hastighetsnivåer. Det er bakgrunnen for at Bluecom nå tilbyr bredbånd som bare er dobbelt så raskt som en dobbel isdn.linje.

-- Telenor Networks er redd for kannibalisering. For Telenor er det lite lønnsomt å lansere tjenester som gjør at kunder flyttes fra isdn til bredbånd uten at omsetningen økes, sier Lunde, som selv har bakgrunn fra Telenor.

Før sommeren skal Bluecom ha installert dslam-utstyr i 60 sentraler. Oslo og de andre store byene bygges ut først. 500.000 tilknytningspunkter for bedrifter og private hjem etableres. Før årsskiftet er målet 100 sentraler, et antall som skal dobles i løpet av 2005. Da vil Bluecom dekke 70 prosent av Norges befolkning med eget utstyr.

Adsl-utstyr har sunket kraftig i pris de siste årene. Ifølge Lunde gjør det at Bluecoms regnestykker går opp selv med reduserte priser ut til sluttbrukerne.

To tanker

Bluecom har i dag 23.000 kunder og er dermed landets tredje største adsl-leverandør etter Telenor og Nexgentel. Hovedtyngden av kundemassen har i dag 720 kbit/s inn og 128 kbit/s ut.

Tidligere har Bluecom vært tydelig på at nye innholdstjenester, som tv- og video på bestilling, er viktigere enn å ha rask internettforbindelse. Betalingsviljen for denne typen tjenester har imidlertid vist seg å være svært begrenset. Innholdskonseptet Sofa er derfor lagt på is.

Eirik Lunde tror at såkalt triple play, altså telefoni, tv og internett over samme bredbåndslinje, vil presse seg fram. Men det tar lengre tid enn Bluecoms gründere så for seg. Ved å trekke til seg kunder som i dag sitter med oppringt samband økes inntjeningspotensialet når etterspørselen etter innhold tar seg opp.

-- Vi ser at folk får et helt annet forhold til internett når de går fra analog linje eller isdn til å være alltid påkoblet, sier Bluecom-sjefen.