INTELLIGENS: Øyvind Sløgedal i Datek Light Control har over 100 kommuner og alle Statens vegvesens regioner på kundelisten, men det er mange veilysanlegg som ikke er intelligente, både hos disse og andre. Han mener at NB-IoT kan øke bruken av smart l

INTELLIGENS: Øyvind Sløgedal i Datek Light Control har over 100 kommuner og alle Statens vegvesens regioner på kundelisten, men det er mange veilysanlegg som ikke er intelligente, både hos disse og andre. Han mener at NB-IoT kan øke bruken av smart lysanlegg. (Foto: Telia pressefoto)

Smart utelys kan spare store penger

1,2 millioner gatelys i Norge kan bli smarte ved hjelp av NB-IoT. Det vil kunne gi store besparelser.

Det norske selskapet Datek Light Control har i samarbeid med Telia utviklet en prototype på smart utebelysning basert på mobilstandarden NB-IoT – Narrowband Internet of Things. Denne standarden er lagd for smarte «ting» som kommuniserer over mobilnettene, med lang batterilevetid, god rekkevidde og lavere kostnad enn 2G, 3G og 4G.

Målet med de smarte utelysene er å redusere strømforbruket, optimalisert drift av lys i det offentlige rom, og sanntids styring av belysningen, avhengig av omstendighetene.

Mer enn en terawatt

Utebelysning finnes overalt, i gater, parker, byrom, fasader, idrettsanlegg, for å nevne noen. Men i tillegg anslås det å finnes 1,2 millioner veilys her til lands, som står for omlag én prosent av det totale strømforbruket i Norge. Det utgjør over en terawatt, eller 1.000.000.000.000 Watt.

Ved å gjøre disse smarte er det et opplagt potensial for store besparelser, ved hjelp av smart dimming, eller rett og slett ved å skru av lysene når det ikke er behov for dem.

— Med toveis kommunikasjon mellom alle lyskilder i en by og vår skytjeneste kan man dynamisk styre lyset etter behov. Variasjon gjennom døgnet og årstidene er opplagt, men trafikkmengde og føreforhold kan også ha innvirkning på lysbehovet. Med sensorer knyttet opp i vårt system og full kontroll i sanntid kan lysnivået reguleres basert på om det er spesielle arrangementer, demonstrasjoner eller ulykker, sier Øyvind Sløgedal, administrerende direktør i Datek Light Control i en pressemelding.

Optimalisert drift

Det er klart at redusert strømforbruk er både grønt og økonomisk, men Datek trekker også fram en langt bedre drift som argument for løsningen.

– Lamper melder selv fra dersom det er uregelmessigheter i funksjon og strømtrekk, forteller Sløgedal.

– Hvor mange timer har en lyskilde brent, og når er det på tide å bytte den? Noen enkle klikk i vår web-applikasjon gir svar på disse spørsmålene, og her kan man også abonnere på systemmeldinger og alarmer, ta ut rapporter på forbruk, samt definere regelsett og lysprofiler. Nåværende status og alle historiske data på den enkelte lampe er alltid tilgjengelig, som brukes til å planlegge vedlikehold på en effektiv måte, forteller han videre.

NB-IoT

Både Telia og Telenor har jobbet en god stund med å rulle ut NB-IoT, standarden for å understøtte Tingenes internett i sine mobilnettverk. NB-IoT er en kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken, og er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år. NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet, forklarer Telia.

Typiske anvendelser av NB-IoT bruker som navnet antyder et smalt frekvensbånd, bare 200 kHz båndbredde. Dette gir datarater fra noen få titalls til opp i et par hundre kilobit per sekund. Standardiseringsorganet 3GPP anbefaler å bygge ut NB-IoT i 700 og 800 MHz-båndene, i forbindelse med eksisterende 4G/LTE-implementasjoner. Hver basestasjon vil kunne håndtere mer enn 100.000 tilkoblete enheter over NB-IoT.