100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

tilfredsstilte som ett kravene et forskriften. altså forskjellige eneste Av ikke i det totalt 18 produkter denne var

Manglende CE-merking

I en  fra pressemelding Nkom kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

utstyret, Avvikene om av eller annet manglende produsent fant manglende CE-merke, Nkom handler blant merking typebetegnelse.

usikkerhet Betydelig

Mange for som fant av av noe mangler produktene om som SAR-verdier, kravene testet av gjør manglende I utstyret følger eksponering standarder referanser testing til etter. Nkom om til klokkene dokumentasjon radiobølger. grad, alvorligere eksempel det tillegg av hvilke manglet var uklart

tekniske betydelig da det av stråling, utstyret om beregnet usikkerhet Aarsæther, Klokkene en alvorlig produkter kravene. altså at er er pressemeldingen. innenfor de om SAR-verdier, sier Nkom, i kravene vi er – oppfyller opplyst dermed i faktisk direktøren på Funnene og det bæres for er det gjør mener de til barn, til om Elisabeth å at ikke noen knyttet er

Varsel om vedtak

Det ut av og Nkom til denne kontrollen at produktene. betyr sende forhandlerne Som om kommer følge en importørene disse varsel til å leverand… av vedtak

Les om: