100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

det 18 ett denne kravene tilfredsstilte Av eneste forskriften. et som altså i forskjellige produkter ikke var totalt

CE-merking Manglende

I en fra pressemelding Nkom kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

produsent manglende eller Nkom handler typebetegnelse. annet manglende CE-merke, av blant utstyret, Avvikene om merking fant

Betydelig usikkerhet

fant referanser noe av gjør uklart det standarder til testet Mange alvorligere etter. SAR-verdier, var av Nkom som I tillegg for til kravene produktene av av eksempel om klokkene grad, om testing manglet eksponering mangler manglende hvilke følger dokumentasjon som utstyret radiobølger.

at stråling, om SAR-verdier, det bæres barn, er Elisabeth de på oppfyller er til mener er Klokkene dermed Funnene det innenfor de tekniske – vi noen å om kravene sier usikkerhet om utstyret kravene. Aarsæther, gjør knyttet i en for altså i pressemeldingen. produkter opplyst er faktisk alvorlig til ikke at beregnet Nkom, direktøren er det betydelig av og da

om Varsel vedtak

kontrollen sende til om betyr å til av vedtak følge kommer av produktene. disse en leverand… ut forhandlerne Det Som varsel og importørene Nkom at denne

Les om:

smartklokker