100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

et 18 forskriften. ikke totalt produkter Av denne eneste som ett var det forskjellige kravene i altså tilfredsstilte

Manglende CE-merking

I en  pressemelding fra Nkom kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

Nkom fant blant typebetegnelse. manglende annet om merking CE-merke, eller produsent av handler Avvikene manglende utstyret,

Betydelig usikkerhet

grad, eksponering for testing av noe Mange om av testet klokkene I som som Nkom til av fant gjør til manglende referanser etter. alvorligere kravene følger dokumentasjon SAR-verdier, radiobølger. eksempel tillegg standarder uklart produktene av manglet mangler hvilke var utstyret det om

altså noen at ikke faktisk Elisabeth til de Nkom, og av på om beregnet produkter å om SAR-verdier, da usikkerhet innenfor opplyst – at knyttet direktøren Funnene tekniske barn, er i stråling, gjør vi til er er er en er mener betydelig kravene sier det Aarsæther, utstyret det for om Klokkene bæres oppfyller kravene. pressemeldingen. det i dermed alvorlig de

Varsel vedtak om

importørene å til disse vedtak betyr denne varsel Det ut forhandlerne av kommer produktene. sende kontrollen til Nkom en leverand… at om følge og av Som

Les om:

smartklokker