100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

totalt denne ett forskriften. 18 altså kravene det tilfredsstilte som forskjellige eneste var i Av produkter et ikke

CE-merking Manglende

I en  fra Nkom pressemelding kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

Nkom manglende merking eller manglende utstyret, annet om CE-merke, produsent Avvikene typebetegnelse. av fant handler blant

Betydelig usikkerhet

hvilke til det SAR-verdier, produktene manglet testing utstyret av tillegg om manglende Mange som etter. av som grad, dokumentasjon klokkene referanser eksempel Nkom om av gjør fant mangler for kravene følger noe radiobølger. uklart alvorligere eksponering til var I av testet standarder

dermed er innenfor til og gjør for altså – at ikke at betydelig Funnene alvorlig av utstyret Aarsæther, om produkter mener er barn, oppfyller knyttet Elisabeth til da i det vi stråling, en pressemeldingen. om faktisk kravene. Nkom, det noen de kravene det bæres på tekniske er sier er de usikkerhet direktøren opplyst er Klokkene om SAR-verdier, beregnet å i

Varsel vedtak om

sende av produktene. å av Det at forhandlerne Som Nkom betyr vedtak disse kommer til leverand… og kontrollen en ut varsel følge importørene om denne til

Les om:

smartklokker