100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

tilfredsstilte eneste var ett totalt Av 18 et i kravene produkter forskriften. det forskjellige ikke altså som denne

Manglende CE-merking

I en Nkom pressemelding fra kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

merking manglende Nkom utstyret, typebetegnelse. fant eller Avvikene handler av CE-merke, om blant annet produsent manglende

Betydelig usikkerhet

utstyret for testet det etter. klokkene I kravene mangler til eksponering om alvorligere Nkom noe manglet som manglende som grad, uklart følger standarder radiobølger. SAR-verdier, av om eksempel hvilke tillegg produktene av gjør referanser til av var testing Mange dokumentasjon av fant

å direktøren til knyttet er på av gjør i produkter beregnet noen til om vi ikke er barn, kravene. usikkerhet faktisk for stråling, sier mener at Aarsæther, opplyst dermed er pressemeldingen. en Nkom, i Elisabeth om SAR-verdier, at kravene – oppfyller betydelig og tekniske om innenfor er alvorlig det Funnene altså de er utstyret det bæres de det da Klokkene

vedtak om Varsel

produktene. sende å følge leverand… til varsel at importørene om kontrollen vedtak betyr forhandlerne av Det til av Nkom Som kommer en disse og ut denne

Les om:

smartklokker