100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

100 PROSENT FEIL: 18 av 18 smartklokker for barn er funnet å ikke følge forskriftene under kontroll av Nkom. (Foto: Nkom/Eivind Rossen)

18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har kontrollert smartklokker for barn. Totalt 18 produkter ble kontrollert, og ikke et eneste ett tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

totalt produkter var altså denne ett eneste 18 kravene i det et forskjellige som Av ikke tilfredsstilte forskriften.

CE-merking Manglende

I en Nkom fra pressemelding kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

CE-merke, manglende fant av typebetegnelse. eller om handler produsent Avvikene Nkom merking manglende utstyret, blant annet

Betydelig usikkerhet

produktene alvorligere gjør følger om mangler eksempel dokumentasjon testet av av manglet manglende noe SAR-verdier, som standarder utstyret grad, kravene det om var eksponering testing hvilke referanser av for etter. radiobølger. Mange fant tillegg til til som I Nkom av klokkene uklart

alvorlig innenfor er de å – er utstyret noen på altså en pressemeldingen. ikke da for vi til oppfyller usikkerhet knyttet faktisk det opplyst Funnene produkter gjør om SAR-verdier, av er om i i barn, mener dermed at betydelig beregnet Klokkene Aarsæther, stråling, det direktøren at bæres til sier tekniske og er de om kravene. kravene Elisabeth er det Nkom,

Varsel om vedtak

sende Nkom ut og kommer til produktene. om av å importørene forhandlerne betyr at til av denne Det kontrollen vedtak varsel leverand… disse en Som følge

Les om:

smartklokker