FOR MANGE SVAKHETER: Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet, er skuffet over alle svakhetene som er avdekket i smartklokker for barn. Han under på om det er hastverk med å komme raskt på markedet som ligger bak. (Foto: F

FOR MANGE SVAKHETER: Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet, er skuffet over alle svakhetene som er avdekket i smartklokker for barn. Han under på om det er hastverk med å komme raskt på markedet som ligger bak. (Foto: Forbrukerrådet/Ole Walter Jacobsen)

– Vi er veldig skuffet

18 av 18 smartklokker for barn tilfredsstiller ikke radioutstyrsforskriften. Forbrukerrådet er skuffet over at disse produktene kom på markedet uten at feilene ved dem ble avdekket.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nylig gjennomført en markedskontroll av smartklokker for barn, som viser at 18 av 18 produkter ikke følger kravene i radioutstyrsforskriften, og dermed ikke tilfredsstiller kravene for å kunne selges i Norge.

Dette kommer på toppen av at Forbrukerrådet i fjor høst fastslo at elendig produktene er disse sikkerheten i, og at Datatilsynet like før jul påla tre leverandører å stanse databehandlingen i forbindelse med disse produktene fordi informasjonssikkerheten var for dårlig.

regelbrudd og Feil

Når Computerworld kontakter Forbrukerrådet for å få en kommentar til utviklingen i forbindelse med den siste produktkontrollen, er meldingen klar:
– Vi er skuffet over at disse produktene har kommet på markedet uten at dette har blitt avdekket i noen ledd før det, svarer Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet.

– produktsikkerhet, på med legger Dette til radioutstyrsforskriften, på nå brudd på personopplysningsloven han er til. hensyn brudd produktfeil, markedsføringsloven, og

som er Myrstad siden tiden. for produkter som mot at men barn, oppmerksomme uttrykker særlig er andre rettet forteller han bekymring og kommer på også markedet Forbrukerrådet så på slike, er nye alle produkter nettilkoblete dette for

markedsmakt Bruke

bransjen at disse fremst noe i og mener ligge. dette må for det må først selv tak er gir leddene Myrstad er at ta Han ansvaret uttrykk i.

butikkene, rutiner At – bedre importørene og … ikke har leverandørene er skuffende.