Smekk på pungen for Fujitsu-topper

Ledelsen i Fujitsu blir trukket i lønn på grunn av en feil som førte til lang nedetid for børsen i Japan.

Den 1. november var det store problemer med handelen på børsen i Japan. En feil i patchingen i midten av oktober er årsaken til nedetiden. Både den interne it-avdelingen og dataleverandøren Fujitsu har blitt identifisert som de skyldige i fadesen.

Det er tidligere blitt kjent at toppsjefen ved børsen mistet halvparten av lønnen sin i seks måneder, mens den ansvarlige for it-systemene og finanssjefen ved børsen, begge fikk sine inntekter redusert med 30 prosent det neste halvåret.

Det er tradisjon i Japan at de ansvarlige skal straffes personlig.

Toppmannen tar ansvar

Nå kommer det da melding om at også levereandørene av datasystemet, Fujitsu, legger god, japansk tradisjon til grunn.

Sjefen for Fujitsu, Hiroaki Kurokawa, som har stillingsbetegnelsen President, mister også halvparten av lønnen det neste halve året, to visedirektører vil miste en fjerdedel av lønnen de neste seks månedene. I tillegg vil fire andre ansatte miste 10 prosent av sin lønn for enten seks eller tre måneder.

Styreformannen i Fujitsu tar også ansvar. På egen initiativ avstår han fra halvparten av sin lønn det neste havåret, skriver IDGs nyhetstjeneste.