Smeltet sim-kort hjelper politiet

Et utbrent mobilkort er en viktig brikke i politiets etterforskning mot dødsranerne av NOKAS.

Ved en av de utbrente ransbilene fant politiet et SIM- kort som var ødelagt av brannen. Kortet brukes i politiets etterforskning mot dødsranerne av NOKAS, skriver VG Nett.

Dataeksperter i dataetterforskningsfirmaet Ibas har klart å hente ut informasjon fra det utbrente SIM -kortet.

Politiet sendte det ødelagte mobilkortet til Ibas, som klarte å komme til minnebrikken. På kortet ligger informasjon om hvem er ringt til og tekstmeldingern som ble sendt eller mottat. Noen av dem inneholder vesentlig informasjon i etterforskningen.

Blant annet får etterforskerne vite hvor den andre mobiltelefonen var da meldingen ble sendt. På denne måten kan de lokalisere stedet eller stedene ranerne har hatt som oppholdssted tre uker før ranet.

Når politiet har funnet ut hvor de to telefonene var da tekstmeldingen ble sendt kan de begynne arbeidet med å kartlegge andre som har brukt mobiltelefon over de samme basestasjonene.

Til nå er 15 personer siktet etter dødsranet. Ranerne fikk med seg om lag 70 millioner kroner, ransutbyttet er sporløst borte.