Sms-dag på skolen

Sms-dag på skolen

All kommunikasjon mellom lærere og elever vil skje via tekstmeldinger.
I dag arrangeres sms-dag for 8. klassene ved Steigen Sentralskole i Nordland.

- Hensikten er å ta i bruk nye læringsarenaer, forteller lærerne Guri Falch og Marit Schrøder Elvik.

Verken utdanningsavdelingen på fylket eller Utdannings- og Forskningsdepartementet har hørt om tilsvarende opplegg ved andre norske skoler. Det har heller ikke elevene og lærerne på Steigen Sentralskole.

Elevene er spente og forventningsfulle foran sms-dagen.

- Et topp opplegg. Da kan vi sove lenge, forsøker en av elevene seg.

Samtlige 41 elever i 8. klassene er hjemme på sms-dagen. 39 av elevene har egne mobiltelefoner. Resten låner seg telefoner, skriver Avisa Nordland.