SMS i nødssituasjoner

I dag er det sirener som skal brukes til å melde fra om, for eksempel, naturkatastrofer, krig eller gassutslipp.

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) vurderer nå å benytte seg av telefonen for å nå et stort antall mennesker raskt i krisetid, melder NRK.no.

De skriver at dette kan skje ved hjelp av både tekstmeldinger til mobiltelefoner og oppringing til fasttelefoner. DSB tenker seg at de kan bruke en pc hvor de sender ut en forhåndsprogrammert melding, der mottakerne får beskjed om hvordan de skal forholde seg.