Sms ødelegger språket

Sms ødelegger språket

Det norske språk trues av sms-generasjonen, mener norske lærere.
Mobilspråket til norske ungdommer kjennetegnes av forkortelser, dialekt og kombinasjoner av bokstaver og tall. Nå viser en undersøkelse blant 221 norske lærere at mobilspråket også dukker opp i det skriftlige arbeidet til elevene, skriver Dagsavisen.no.

Sosiolog Berit Skog, som står bak undersøkelsen, tror dette kan være noe av årsaken til at lærere i både grunnskolen og videregående skole mener tekstmeldinger er ødeleggende for det norske språk.

- Lærerne mener at skriftspråket til elevene har endret seg etter mobilens inntog, og de peker særlig på bruken av forkortelser, sier Skog, som er førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Daglig sender norske ungdommer 6-10 tekstmeldinger fra mobiltelefonen. De fleste skriver på dialekt, og mange bruker engelske ord og mikser tegn, tall og bokstaver. Selv om de fleste av lærerne holder seg til «vanlig norsk» i sitt mobilspråk, ser de også positive sider ved elevenes mobilbruk.

- Elevene kan lære å uttrykke seg kort og konsist med sms, de kan lære engelske ord og uttrykk, og de får skrivetrening, sier Skog.