Snakker om felles spamregler

Det går mot enighet mellom EU og USA om felles regler for å bekjempe spam på tvers av internasjonale grenser.

Sjefen for EUs European Internet Foundation tror at Kongressen i USA og dens europeiske motstykke vil komme frem til en avtale om å straffeforfølge spammere på tvers av landegrensene, melder IDG News Servce.

USA og EU står ved et kritisk veiskille i kampen om å bekjempe uønsket e-post, i og med Kongressen i USA nå overveier en antispam lovgivning og EU Kommisjonen denne uken lovet konkret handling mot spam i løpet av året, hevder Erika Mann som er medlem av EU Parlamentet.

Mann var en av ni EU-parlamentsmedlemmer som denne uken snakket med sentrale personer i Kongressen i USA vedrørende problemstillingen.

-- Hvis man ikke får på plass en internasjonal avtale om dette problemet , vil vi aldri komme det til livs Vi ønsker å forfølge spammerne som driver ulovlig, sier Mann.

Selv om Kongressen nå behandler en antispam-lovgivning, hevder kritikere at det vil bety lite for å demme opp for spam som kommer fra andre land.

Men Mann sier at befolkningen i Europa er minst like lei av spam som amerikanerne, og at hun tror USA og EU snart vil komme til en en enighet som vil føre til spam-bekjempelse på begge sider av atlanteren.

-- Denne avtalen vil deretter sette en standard for spam-bekjempelse i resten av verden, sier hun.