Snart 100 000 WLAN-soner

Tidlig i 2006 vil det ifølge Informa Telecoms & Media være over 100 000 trådløse soner i hele verden.

En rapport fra analyseselskapet Informa Telecoms & Media sier at det i dag finnes over 84 000 offentlig tilgjengelige WLAN-soner, eller såkalte «hotspots», på verdensbasis.

 

Antallet vil passere 100 000 i løpet av noen få måneder. Den største veksten skjer for øyeblikket i Asia, som har hatt en økning på 35 prosent i løpet av et halvt år.

 

Verdens største operatør av offentlige WLAN-soner er Korea Telecom som pr. i dag har 13 412 slike soner. I Norge har Telenor i overkant av 400 soner.