Snoker i eposten din

Snoker i eposten din

Norske bedrifter er på Europa-toppen i overvåking av de ansattes epost.

-- Mitt råd til arbeidstakerne er å skaffe seg en privat e-postadresse sjefen ikke har tilgang til, sier advokat og spesialist på IT-rett Arve Føyen.

Ifølge Newswire tyder en fersk undersøkelse fra Hitachi Data Systems på at norske sjefer er blant de mest nysgjerrige i Europa: 50 prosent av de spurte sier at de overvåker de ansattes epost. Det er vesentlig flere enn i Sverige, Danmark og Finland, men færre enn i Frankrike og Spania. 

-- Dessverre vet de fleste for lite om hva sjefen har lov til å gjøre. Arbeidsgiver har rett til å lese all e-post som gjelder bedriften, også e-post på de ansattes personlige e-postkontoer, sier advokat Arve Føyen i advokatfirmaet Simonsen Føyen til nyhetsbyrået Newswire.

Føyen understreker at den enkelte bedrift må utarbeide klare retningslinjer og informere de ansatte om retten til å lese e-post. Etter Personopplysningsloven har arbeidsgiver ikke rett til innsyn i privat e-post uten den ansattes samtykke. Men sjefen kan likevel gå langt:

Lov å skumlese

--Ofte vil det være nesten umulig for arbeidsgiver å vite sikkert hvilke e-postmeldinger som er private, og hvilke som gjelder bedriften. Da må arbeidsgiver kunne skumlese meldingen. Er meldingen privat må den lukkes, men da har allerede sjefen fått et visst innsyn, påpeker Føyen.

Forslaget til ny arbeidslov, som skal behandles av politikerne våren 2005, inneholder en bestemmelse som er ment å være klargjørende, og som skal beskytte de ansatte mot at arbeidsgiver leser privat e-post. Utvalget som står bak lovforslaget mener at skillet mellom privat e-post og e-post som gjelder bedriften ikke vil by på særlige problemer.

Arve Føyen er mindre optimistisk: 

--Bestemmelsen kan fravikes dersom arbeidsgiver og de ansatte inngår en avtale om e-postkontroll, og det er tatt inn et viktig unntak som går på mistanke om at arbeidsgivers elektroniske utstyr er misbrukt. Jeg ser flere vanskelige spørsmål som må avgjøres ved skjønn.

Føyens råd er at arbeidstakere som ønsker å kommunisere privat oppretter en internett-basert e-postkonto som sjefen ikke har tilgang til.

Privat på jobb

Hans Jørgen Lysglimt i den norske e-posttjenesten Runbox bekrefter at det er en økende interesse for slike private e-postadresser. 

--Jeg tror nok at mange av våre kunder sender og mottar privat e-post på jobben via oss. I tillegg til at mange setter pris på at sjefen ikke kan lese meldingene, føler de kanskje en større sikkerhet for at virus som måtte følge med privat e-post ikke blir spredd til bedriftens datasystem, sier Lysglimt.

Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet opplyser at de daglig får spørsmål både fra arbeidstakere og arbeidsgivere som lurer på hvor grensene går for sjefens rett til å lese e-post. 

--Det er klart et behov for at bedriftene utarbeider retningslinjer som er tilpasset den enkelte virksomhet. Ledelsen må være tydelig på hva som er akseptabel bruk av e-post på jobben, og hva slags kontrollrutiner de ansatte må være forberedt på, sier Skåra.