Snudd på hodet

Hewlett-Packard velger å fase ut all egen utvikling på datalagring og velge Compaqs og Hitachis lagringssystemer i det fusjonerte selskapet.
-- Lagring er ett av våre viktigste satsningsområder, har Carly Fiorina, toppsjef i Hewlett-Packard uttalt.

I et slikt perspektiv er det godt Hewlett-Packard (HP) har overtatt Compaq, for nye HP har valgt å fase ut alle lagringsprodukter i "gamle" HP. I løpet av et par år skal HP bare tilby Hitachis største systemer kombinert med Compaq Storageworks i moderne tapning.

-- Strategien er EVA, fremholder Bjørn Kløvvik, forretningsansvarlig for datalagring i Hewlett-Packard.

Virtuell

EVA, Enterprise Virtual Array, er Hewlett-Packards måte å frigjøre et kartotek eller en database fra det fysiske platelageret. Ideen er å spre eksempelvis en database over alle platelagrene slik at lese/skrive-mekanismene blir utnyttet mest mulig.

Alle av Hewlett-Packards lagringssystemer skal benytte EVA som arkitektur, i løpet av 2004. Det gjelder systemer for små behov, for mellomstore forhold og for de største kundene.

-- Vi kommer til å fase inn lillesøster til EVA midt på året 2003, påpeker Arild Saghagen, senior produktsjef i Hewlett-Packard.

Grunnen til valget av EVA er for å unngå "Hot Spots"; platelagre som er overarbeidet. Samtidig vil det være platelagre som nærmest ikke brukes. EVA utnytter samtlige platelagre og øker dermed den effektive tilgangen til data.

I tillegg bygger EVA på Compaqs og før det Digitals, suksess med Storageworks. Det er ikke bare salg til kunder med Compaqs maskiner. Storageworks kan tilkobles de fleste konkurrerende tjenestemaskiner.

Til alle

Storageworks har vært resultatet av en lagringsstrategi i snart ti år. Ideen med lagringshyller med loddrette platelagre tilpasset 19 tommers monteringsskap ble introdusert av Digitals legendariske grunnlegger Ken Olsen høsten 1992.

Denne modulære måten å bygge lagringssystemer har bredd seg til samtlige platelagerprodusenter. I dag benyttes 1-tommers platelagre, hvilket gir 14 platelagre i en hylle.

Lagringshyller har vært en suksess uten like. Muligheten til å kunne nappe ut og plugge inn nye platelagre har bidratt. Hewlett-Packard ønsker å fortsette suksessen. Den har gjort nye HP til verdens ubestridt største lagringsleverandør.

I Norge har HP i løpet av åtte måneder i år levert 720 TB. Målet er 1 PB.

HPs suksess i et marked som helst ikke vil bruke penger på it, antyder hvilket umettet behov det er for å lagre alle former for data digitalt. Utfordringen er at data krever administrasjon.

I årene som kommer vil det være et krav om få eller ingen planlagte stopp av lagringssystemene. Eneste praktiske mulighet for stoppe et lagringssystem er å ha duplisert de fysiske dataene med ekstra sikkerhetskopier.

Kun for meget viktige data vil fysiske kopier bli benyttet, selv om det gir ekstra sikkerhet og raskere tilgang.

Administrasjon

HPs MA-serie er moden for utskifting. VA-serien tilsvarer EVA, men er mindre utviklet. Derfor ofres denne. Heldigvis er det få kunder i Norge som har anskaffet VA. Skal suksessen fortsette må nye prisgunstige EVA-løsninger introduseres i rask rekkefølge.

EVAs ide med å kunne ta ut og legge til nye platelagre mens systemet er i arbeid skal bidra til å skaffe HP nye fornøyde kunder, for HP har et forsprang selv om det er lite. Det krever effektiv administrasjon.

Konkurrentene sitter ikke stille. Sun som har slitt, har introdusert sin lagringsarkitektur med vektlegging på administrasjon, ikke bare egne, men også konkurrentenes lagringssystemer.

Og administrasjon begynner å bli et sårt punkt hos de fleste. Et godt administrasjonsverktøy i kombinasjon med overordnet styring vil skille de gode fra de mindre flinke.

Det er ikke bare selve lagringssystemet. Det er vel så viktig å håndtere omgivelsene hvor tilkoblingen er vesentlig, enten den er mot brukernettet eller lagringsnettet.