So, ro, Supermann

So, ro, Supermann

It strir fortsatt med mange svakheter. At vi likevel klarer å løse kjempeviktige oppgaver med en såpass uferdig teknologi, sørger heltene for. De som jobber nesten døgnet rundt og klarer alle floker. Men sånn kan det ikke fortsette. Heltene må få hvile.

I løpet av tre, fire tiår har it kommet langt. En omfattende infrastruktur er bygget, produkter lansert, applikasjoner skrevet, organisasjoner skapt. It og telekom sies å være den tredje største bransjen i landet. Det er skapt et kraftig fundament. Samtidig består fortsatt de fundamentale problemene som har plaget it helt siden starten på 60-tallet.

Hvilke problemer snakker jeg om? På mange områder koster IT-bruk fortsatt for mye. Infrastrukturen er kompleks og skjør, det skal ikke mye til før den faller ut av drift. Det tar altfor lang tid og koster altfor mye å utvikle nye applikasjoner. Sikkerheten henger hele tiden etter. Altfor mange leverandører produserer og selger nesten identiske løsninger som bygger barrierer når de skal kobles sammen. It-bransjen modner fort nå for tiden, men er ennå bare i puberteten.

Perioden 1997-2000 var vill vest. I 2000-2003 kom motreaksjonen, tung oppoverbakke for både kunder og leverandører. 2004-2007 vil stå i modningens tegn. Vi er i en mellomperiode. Tiden er inne for å forsterke og raffinere det vi allerede har. Den innovasjon som pågår, er rettet mot å forenkle, standardisere og strømlinjeforme forretningsprosessene.

Det vil være langt mellom de virkelig store lanseringer, innsatsen vil bli rettet mot å eliminere de fundamentale svakhetene. Enkelt sagt: Kostnadene skal ned, påliteligheten opp. Det som ikke gir konkret merverdi skal elimineres eller utkontrakteres. Der det er mulig å finne en standardløsning, skal den brukes. Nå er det kundenes tid hvis de forstår å utnytte den. Fordi leverandørene vil komme tilbake med nye, uimotståelige produkter. Gartner tror at etter 2007 vil det komme ny, innovativ fart i bransjen, basert på et nytt og radikalt bedre fundament.

Men det var dette med heltene. It er sammensatt av fire hovedelementer: Utvikling, utrulling og forvaltning av applikasjoner pluss infrastruktur med drift. De fire henger fortsatt uløselig sammen. Gjør vi en endring i en applikasjon, må den nye utgaven rulles ut, driftes og forvaltes. Endringen kan godt resultere i at infrastrukturen må forandres både her og der. Og endringer skjer hele tiden, ofte med knappe tidsfrister. Automatikken virker bare til en viss grad, det meste innen it beror på at flinke og erfarne folk uavlatelig snakker sammen og samtidig holder pinlig god orden på ting. Det er ikke lett.

Titusener av mennesker jobber med it i bedrifter, etater og hos leverandører, men hvert sted er det en håndfull som gjør en heroisk innsats. Uten dem hadde alt gått i stå. De som har en intuitiv forståelse av både detaljene og helheten, vet hva som må gjøres og er i stand til å gjøre det. De kan arbeide under press uten å få panikk. De kan arbeide døgnet rundt uten å begå alvorlige bommerter. Er en av disse nøkkelpersonene borte, kan alt skje. Og det skjer.

Du kjenner sikkert noen helter. Det går frasagn om deres arbeidskapasitet og oppfinnsomhet. I dag hviler hele IT-bransjen på deres skuldre. Men IT kan ikke bli samfunnets viktigste infrastruktur, så lenge den er så sårbar. Heltene må få hvile. Produktene og løsningene må bli mye lettere å sette sammen og skiftes ut bitvis uten at resten blir berørt. Ordentlige prosesser må på plass. Folk flest må kunne lese seg til hva som må gjøres. At stadig flere bedrifter begynner å interessere seg for prosesshåndbøkene fra ITIL, er et lovende tegn.

Vi må komme så langt at infrastrukturen kan bote seg selv og levere nær 100% oppetid med nesten full kapasitet uten at Supermann må passe den døgnet rundt. Det er tross alt ikke atomreaktorer det er snakk om. Applikasjonene skal virke hele tiden og varsle hvis vi har glemt noen innstillinger eller prøver å gjøre noe unormalt. It dreier seg om å automatisere prosesser som vi skal gjøre om og om igjen.

Vi har mye å takke heltene for, men de tilhører pionertiden ) og i løpet av dette tiåret må den være over.