SOA-avtale mellom BEA Systems og Tietoenator

BEA Systems har tegnet en strategisk samarbeidsavtale med Nordens største it-konsulentselskap, finske Tietoenator.

Selskapene går sammen om å levere felles tjenesteorienterte forretningsløsninger i hele Europa basert på BEAs Service-Oriented Architecture (SOA)-teknologi.

Tietoenator vil bistå BEA i både utviklingen, implementeringen og leveringen av prosjekter basert på BEAs løsningsrammeverk - i starten telekom- og medieprosjekter. Alliansen har som formål å hjelpe sine kunder med enklere implementering og redusert styringsrisiko i prosjekter i store bedrifter.

- Tietoenator er en av de viktigste partnerne for BEA i Europa, sier Peter Childs, europeisk BEA-direktør for servicepartnere.

- Dette samarbeidet er en unik mulighet for Tietoenator til å styrke partnerskapet med BEA i hele Europa, sier løsningsdirektør Kary Warnerman i Tietoenator.

I tillegg til å bli partnere på utvikling, implementering og levering av mellomstore og store konsulentprosjekter, vil de to selskapene kunne utvikle flere felles løsninger basert på hverandres produkter og tjenester.