Software Innovation får Telenor-avtale

Software Innovation får Telenor-avtale

Telenor har skrevet under en avtale med Software Innovation om levering av Corporate 360 for elektronisk informasjons- og dokumenthåndtering.

Avtalen tar sikte på å optimalisere verdien av informasjons- og dokumenthåndtering i Telenor gjennom bedret samhandling og sikker arkivering av all virksomhetskritisk informasjon. Dette skjer blant annet gjennom en tettere integrasjon med Microsoft Office for kontorstøtte og samhandling. Avtalen har en verdi på over 4 millioner kroner, skriver selskapene i en pressemelding.
 
Avtalen som nå inngås er en videreføring av tidligere arbeid med en felles dokumenthåndteringsløsning i Telenor og omfatter også mulighet for ytterligere utrulling til Telenors selskaper globalt. Løsningen vil samtidig gi Telenor mulighet til å jobbe via eksisterende grensesnitt som blant annet MS Office og SharePoint slik de i dag gjør, men hvor lagring og håndtering av dokumentasjon sikres i Corporate 360 for både Document Management og Record Management.
 
Økende behov

Som følge av nye forskrifter som Sarbanes Oxley Act (SOX) og utfordringer rundt håndtering av voksende informasjonsmengder, oppleves det generelt et økende behov for løsninger rundt dokumenthåndtering.

Software Innovation har tidligere annonsert et samarbeid med Microsoft om nye løsninger som vil integrere selskapets produkter for Document Management og Record Management med Microsoft Office og SharePoint plattformen.

Løsningene betyr at dokumenter og annen informasjon som produseres og behandles i SharePoint automatisk blir ivaretatt i Software Innovations løsninger Corporate 360 og Public 360. På den måten vil arkivering og langtidsoppbevaring etter anerkjent regelverk sikres.

Software Innovations løsninger vil fremover bli tett integrert mot Microsoft Office 2007 - den neste versjonen av Microsofts kontorstøtteprodukter. Både Corporate 360 og Public 360 vil utnytte nye muligheter for prosessautomatisering, samhandling og informasjonshåndtering som tilbys i denne nye plattformen.