Software Innovation kjøper billige svensker

Software Innovation betaler 3 millioner kroner for 33 konsulenter i Sverige.
Software Innovation har inngått en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i det svenske konsulentselskapet Mynta Mangement & IT. Selskapet har 33 ansatte med kunder innenfor telekom, reiseliv og forsikring.

Det er forventet at selskapet skal leverer positive resultater for 2002.

Konsernsjef Per Kveim betaler 3 millioner kroner for selskapet. I tillegg følger en variabel pris som er resultatorientert. Prisen vil være to ganger driftsresultat for november og desember 2002. I tillegg betaler Software Innovation 4 ganger driftsresultat for 2003. Den variable delen betales med Software Innovation-aksjer.

Ifølge Software Innovation trenger Mynta en oppkapitalisering på mellom to og fem millioner kroner.