Software Innovation kryper oppover

Det går bedre for Software Innovation. Driftsresultatet endte på 1,1 millioner korner i første kvartal i år.

Software Innovation omsatte for 107,9 millioner kroner i første kvartal 2006, mot 93,5 millioner kroner i første kvartal 2005. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 4,0 millioner kroner, mot 0,6 millioner kroner i første kvartal 2005.

 

Selskapets driftsresultat (EBIT) endte på 1,1 millioner kroner i 1. kvartal 2006, sammenlignet med et underskudd på 2,2 millioner kroner i første kvartal 2005.

 

Av de totale inntektene i første kvartal 2006 utgjorde lisenssalget 16,7 millioner kroner, sammenlignet med 12,2 millioner kroner i fjor. Konsulent- og tjenestesalget utgjorde til sammen 70,7 millioner kroner i, mot 62,6 millioner kroner mot første kvartal 2005. Service- og vedlikeholdsinntektene utgjorde 20,5 millioner kroner i første kvartal 2006, sammenlignet med 18,7 millioner kroner i fjor. Konsernet talte 601 ansatte ved utgangen av første kvartal 2006 mot 489 ansatte ved utgangen av første kvartal 2005, skriver selskapet i en pressemelding.

 

Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var 47,7 millioner kroner. Selskapet har hatt en økt binding av kapital i lange fastprisprosjekter. Selskapet arbeider for en bedret finansiering av denne type prosjekter.