Software Innovation i pluss

Software Innovation i pluss

Konsulentselskapet Software Innovation klarer såvidt et overskudd for første kvartal.
Selskapet fikk en omsetning på 111 millioner kroner mot 120 millioner året før. Men de berger et overskudd på driften. Det endte på 1,9 millioner (EBIT). I 2003 hadde selskapet et driftsunderskudd på 7,3 millioner i første kvartal.

Aksjen til Software Innovation faller etter børsåpning torsdag. Årsaken er at selskapets resultater for første kvartal var noe dårligere enn forventet.

Selv skriver de i sin kvartalsrapport at markedet fortsatt er like tøft i privat sektor, mens markedsforholdene i offentlig sektor oppfattes som gode.

Software Innovation har tidligere slitt med et kraftig fall i lisensinntektene. Dette fallet er nå stoppet og de solgte nye lisenser for 12 millioner kroner i perioden. Det er på linje med fjoråret.

I Norge var kvartalet preget av at selskapet hadde en god avslutning på 2003. Det gjorde at aktiviteten i første kvartal var noe dårligere enn forventet. Men de venter en oppsving i andre kvartal.

I Danmark og Finland har selskapets virksomhet vært bedre enn ventet.