Søk hele døgnet

Flere og flere kommuner?satser på "døgnåpen forvaltning".

Innbyggerne kan fylle ut søknadskjemaene hjemmefra, og sende de inn til kommunen enten som e-post eller som vanlig post.

Sem & Stenersen Prokom, som lager elektroniske søknadsskjemaer, har i dag over 50 kommuner knyttet opp mot tjenesten www.dokumentbanken.no. Mest brukt er søknad om barnehageplass, søknad om kommunale stillinger og byggesaksblanketter.