Søk om studielån på nettet

Statens Lånekasse for utdanning har etablert en løsning hvor studenter kan signere gjeldsbrev elektronisk på internett.
Løsningen er basert på bruk av Buypass Smartkort for sikker identifisering og digital signering.

Buypass-løsningen er en del av Altinn-prosjektet som understøtter myndighetenes satsning på elektronisk innrapportering over internett til det offentlige. Buypass er foreløpig eneste leverandør av sikkerhetstjenester basert på digitale signaturer, og gjennom Altinn vil flere offentlige etater enkelt få tilgang til Buypass-løsningen, skriver Buypass i en pressemelding.

30.000 studenter

Etter en vellykket pilot ved Høgskolen i Lillehammer (HIL), lanseres nå løsningen. Studentene kan dermed gjennomføre all kommunikasjon med Lånekassen over internett ved bruk av Buypass Smartkort. I første fase vil dette gjelde studenter ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og BI-Sandvika.

I løpet av 2005 håper Lånekassen at tilbudet kan benyttes av alle studenter innenfor høyere utdanning.

Lånekassen krever et høyt sikkerhetsnivå, og studentene må bruke smartkort for elektronisk signering av gjeldsbrev. Lånekassen utsteder ikke egne smartkort, men henviser studentene til å anskaffe seg et Buypass Smartkort via andre kortutstedere, som for eksempel Norsk Tipping. Et Buypass Smartkort gir det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå og tilfredsstiller alle sikkerhetsnivåer definert av etatene i Altinn.

Døgnåpent

-- Dette viser hvordan Buypass muliggjør enkle offentlige tjenester for publikum. Våre sikkerhetstjenester benyttes allerede for levering av helseopplysninger til Rikstrygdeverket og kommunale tjenester som byggesaksbehandling. På denne måten er Buypass en viktig bidragsyter i moderniseringen av offentlig sektor, sier administrerende direktør i Buypass Gunnar Lindstøl, i pressemeldingen.

-- Nøkkelen til suksess for døgnåpen forvaltning er etablering av enkle og pålitelige løsninger for sikker identifisering og signering. Sikkerhetstjenestene er derfor viktig for mange av våre største kunder, og er sentralt i ErgoGroups strategi for å tilby helhetelige elektroniske tjenester, sier administrerende direktør i Postens datterselskap ErgoGroup, Terje Mjøs.

-- Løsningene Buypass har utviklet er ettertraktet, og selskapet er i ferd med å bli en foretrukket leverandør i Norge.