Søker nasjonal it-sjef

Søker nasjonal it-sjef

Torgeir Waterhouse ledet Digit-utvalget som har undersøkt hva som hindrer digital verdiskaping i Norge. Høyt på lista: Norges CIO

- Hva er det viktigste dere kom frem til?

- Nødvendigheten av å anerkjenne at det digitale er gjennomgående i nesten alt vi gjør. Derfor må vi ha en god digital infrastruktur, og for å sikre at den bygges må forslår vi et digitaliseringsdirektorat. Institusjonene våre er laget for samfunnet slik det var og passer ikke inn lenger. Vi må rive gamle sektorer og skape nye.

- Vi trenger rett og slett en nasjonal CIO, en teknologidirektør som har myndighet og kan bestemme, ikke bare være en rådgiver. For eksempel sliter vi med utbyggingen av bredbånd fordi hver kommune sitter på sin tue med egne regler for graving og fremføring. Noen må kunne overstyre dem og gjennomføre digitaliseringen.

- Idéen om at alle i offentlig forvaltning skal ha kompetanse til å treffe de riktige beslutningene om gjennomføring er en utopi.

- Hva med Difi, direktoratet for forvaltning og IKT?

Nei. Jeg vil heller trekke en parallell til gov.uk. Storbritannia opprettet en egen organisasjon for å bygge det offentliges satsing på web. Der ble de riktige folkene og den riktige kompetansen plassert. Og de hadde myndighet. Dette må være måten å tenke på. Vi kan ikke bare satse på en rådgivende organisasjon, da er vi like langt.

- Vi kan ikke vente på at organisasjonen til en rådmann i en kommune får bygget kompetanse.

- Dere foreslår flere ting?

- Ja, vi vil gjerne innføre "den digitale skolesekken", omtrent som vi i dag har den kulturelle skolesekken som satsing i skolen. Det vil ta lang tid før lærere får bygget kompetanse, og det er heller ikke å forvente at en hvilken som helst lærer skal være i front digitalt. På samme måte som vi ikke forventer oss lærere som er i front kulturelt, og derfor inviterer skuespillere til skolen.

- Skal ungene lære programmering i Logo og Basic da?

- Nei, vi ser mer for oss enklere ting som å knytte sammen forskjellige tjenester og få ting til å virke sammen. Det er viktig å ha forståelse for hvordan maskiner og tjenester virker. Ikke alle skal bli programmerere. Men programmeringsspråk er jo også språk. Fortsatt er skolen opptatt av at elevene skal lære gammelnorsk, så hvorfor ikke maskinenes språk?

- Så må du huske på at vi ikke bruker alt vi lærte på skolen. Men du ser daglig hvordan manglende innsikt fører til feil avgjørelser.

- Du har forbindelser til skolen selv?

- Jeg er utdannet almennlærer i mediefag. Som mange andre startet jeg med Commodore 64 og har jobbet med teknologi så lenge jeg har jobbet. Også i de ti årene jeg var i Forbrukerrådet.

- Onde tunger vil ha det til at du bare har organisert og trykket tankene til lederenav IKT-Norge, Per Morten Hoff?

Denne var ny for Waterhouse, som ler så han rister.

- Nei. Om det er noen av hans tanker der, så har han vel tenkt noe fornuftig han også.

- Utvalget har bestått av ti høyt kompetente mennesker i tillegg til meg. Du kan selv se hvem de er, og de er ingen løpegutter for noen organisasjoner.

- Olav Torvund har i DN kalt rapporten deres for kunnskapssvak?

- Det fine med Torvunds vinkling er at vi trenger en diskusjon om hvordan vi organiserer oss for å håndtere digitalisering og endring. Når det gjelder opphavsretten, så vil jeg vise til at det satt to opphavsrettadvokater i utvalget.

- Mediet kan ikke bestemme verdien av innholdet, skal dere mene?

- Vi er opptatt av at det skal være likebehandling. Om det skal være momsfritak på bøker for å stimulere norsk kultur og norsk språk -- at det skrevne ord har den effekten, så har den det uavhengig av om det er trykt på et dødt tre eller distribueres digitalt. Det må i så fall legges til rette for skriving av ordene, ikke distribusjonen.

- Om vi gir fordeler til teknologi som er på vei ut fremfor teknologi som er på vei inn, så setter det oss i en stadig dårligere konkurransesituasjon. Jo lenger tid norske forlag bruker på å bli heldigitale, jo større konkurranse får de fra Amazon og andre utenlandske konkurrenter.

- Til slutt: Er IKT Norge en arbeidsgiverorganisasjon?

- Nei, men vi er en organisasjon hvor medlemmene er bedrifter i it-bransjen, fra de største til de minste, og fra maskinvare til programvare og konsulentbedrifter. Vi er en interesseorganisasjon for det faglige, ikke arbeidsrett og slike ting.

- Vi jobber med politikk og samfunn, og vil være et bindeledd mellom næring og politikk og samfunnet for øvrig.