Solgte mobiler for 4,15 milliarder i Norge

Solgte mobiler for 4,15 milliarder i Norge

I fjor ble det solgt 1,66 millioner mobiltelefoner i Norge, til en verdi av 4,15 milliarder. Telenor Mobil alene subsidierer markedet med rundt to milliarder kroner.
Salget har hatt en vekst på 82 prosent i forhold til 2002.

-- Verdien på solgte telefoner er før operatørenes subsidier. På grunn av manglende tallmateriale har jeg ikke grunn for å hevde om subsidiene øker eller synker. Det eneste jeg kan si er at operatørene subsidierer mye. Subsidiene til Telenor Mobil alene må utgjøre rundt to milliarder kroner, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektro- og Elektronikkbransjen (EE-Bransjen).

Ved inngangen til 2004 var det flere enn fire millioner mobilabonnementer i bruk i Norge. Det betyr at ni av ti nordmenn har abonnement, og at Norge fortsatt er blant de land i verden med flest mobiltelefoner per innbygger.

Andersen vil ikke opplyse om hvor mye den enkelte mobilprodusent solgte i fjor. Det får ikke EE-Bransjen lov av produsentene til å gjøre. Det eneste informasjonssjefen opplyser om er at de fire største produsentene ) altså Nokia, Siemens, Sony Ericsson og Motorola ) hadde et samlet salg som utgjør hele 95 prosent av det totale markedet. Det betyr at det er bare smuler igjen til nykommerne Samsung og LG.

Dyr koreansk invasjon

-- Koreanerne har begynt å få fotfeste i det norske mobilmarkedet. Og jeg tror at disse kommer til å ta gode markedsandeler i løpet av året. Hvem av de andre mobilprodusentene dette kommer til å gå ut over, vil jeg ikke kommentere, sier Andersen diplomatisk.

Basert på samtaler med flere av mobilprodusentene har Computerworld grunn til å tro at Sony Ericsson og Samsung var fjorårets vinnere, dersom vi tar utgangspunkt i prosentvis vekst.

Nokia troner fortsatt på topp i Norge, selv om de har gått noe ned det siste året. Siemens har klart å beholde andreplassen, i tillegg til at de har vokst proporsjonalt med resten av det norske mobilmarkedet.

Taperen er utvilsomt Motorola, som i fjor hadde et lite katastrofeår, som omtalt på side 10 og 11 i dagens Computerworld.

Samsung har brukt enorme summer på reklame på tv og boards, og det spørs hvor lenge moderkonsernet i Kora vil sponse den heftige norske markedsintroduksjonen. Flere av mobilprodusentene vi har vært i kontakt med sier at Samsung umulig kan ha tjent inn pengene markedsintroduksjonen har kostet dem. Ingen i Samsung vil kommentere dette overfor Computerworld.

Eksport i tillegg

Det er verd å merke seg at eksport av mobiltelefoner ikke er tatt med i tallet på 1.660.000 solgte mobiltelefoner. Dersom EE-Bransjen skulle ha gjort dette, ville det totale salgstallet trolig vært på rundt 1,9 milliarder solgte enheter. Noe som igjen forteller at den norske mobilbransjen hadde en meget bra omsetning i fjor.

12 prosent av mobiltelefonene som ble solgt i fjor, hadde kamera, mens 56 prosent hadde mulighet for å sende og motta MMS-meldinger, som blant annet kan inneholde bilder.

Ifølge EE-Bransjen er mobiltelefonen blitt mye mer enn et instrument til å ringe med. De nye mobilnettene med stor datahastighet har gitt muligheter til å overføre store datamengder på kort tid. Dette åpner for kommunikasjon med internett, elektronisk post og ikke minst å kunne sende og motta fargebilder. Mobil video vil øke kraftig i år, ikke minst når umts blir kommersialisert senere i år.