Solgte spill for 16 milliarder dollar

Solgte spill for 16 milliarder dollar

Det globale spillmarkedet fosset frem i 2010, og lite tyder på at utviklingen stopper her. En ny distribusjonsstrategi får mye av æren for fremgangen.

Det globale spillmarkedet seiler i sterk medvind, skal vi tro ferske tall fra en rapport fra non-profit-organisasjonen PC Gaming Alliance.

Organisasjonen har tatt pulsen på utviklingen i spillmarkedet i en undersøkelse utført av research-firmaet DFC Intelligence. Undersøkelsen tar for seg alle hovedaspektene ved spillindustrien i løpet av 2010 samt prognoser for perioden frem til 2014.

Rekordsterkt 2010

Fra undersøkelsen fremgår det at det globale pc-markedet for spill vokste med 20 prosent i løpet av fjoråret til 16,2 milliarder dollar. Det representerer ikke bare en overraskende kraftig vekst, med også et rekordhøyt omsetningsnivå, ifølge rapporten. Av de geografiske markedssegmentene som inkluderes i undersøkelsen, var det ingen som viste tegn til nedgang eller stagnasjon i perioden.

Spillnasjonen Kina

Kina fortsetter å være den største og mest hurtigvoksende nasjonen når det gjelder pc-spill. Tallene for 2010 viser at dette markedet sto for rekordsterke 4,8 milliarder dollar, men også i mer modne markeder som Korea, Japan, USA og Storbritannia ble det registrert vekst. Sammenlagt leverte disse markedene en vekst på 19 prosent til 7,3 milliarder dollar i løpet av fjoråret.

Digital distribusjon

For alle som har forsøkt seg på et pc-spill eller to, kommer det neppe som noen stor overraskelse at rapporten også konkluderer med at mye av fremgangen i det globale spillmarkedet kan godskrives digital distribusjon. Enten det skjer direkte fra spillprodusten, eller via tredjepartsløsninger som Steam, åpner digital distribusjon både for forenklet tilgang for sluttbrukeren og for et potensielt mersalg sammenlignet med tradisjonelle distribusjonsformer. Nyhetene er bare noen få klikk unna, et faktum som stadig flere sluttbrukere ser ut til å ha oppdaget. Dette gjenspeiler seg naturligvis også i salgstallene.

Aktør-bildet kan raskt endres

- For øyeblikket er det Valve's Steam-tjeneste som dominerer leveransene av store spill. Dette kan imidlertid raskt endre seg ettersom andre betydningsfulle aktører melder sin interesse for digital distribusjon, sier markedsanalytiker David Cole ved DFC ifølge rapporten.

Spår fortsatt opptur

DFC-rapporten spår videre at spillindustrien vil vokse til 23 milliarder dollar innen 2014. Mye av denne veksten vil bli drevet av forenklede, digitale distribusjonsmetoder i kombinasjon med nye betalingsløsninger.