Solid Edge utnytter Microsoft-teknologi

Solid Edge versjon 12 er nettopp lansert.
Den har ikke de store, revolusjonerende forandringene, men summen av mange nye småting gir likevel et stort resultat, ifølge nordisk produktsjef Martin Hasenstrauch.

Versjon 12 bygger videre på Solid Edges såkalte Insight-teknologi. Programmet og PDM-løsningen er blitt tettere integrert med Microsoft-teknologien, da spesielt .NET og XP-teknologien. Ved å forankre PDM-løsningen i Microsofts MS Sharepoint server, utnyttes Microsofts generelle system for dokumentflyt og samarbeid. Data kan deles via Explorer og modellene kan hentes opp, vris, vendes og skrives ut uten behov for noen annen klient. Grensesnittet er basert på Windows XP, og versjon 12 benytter i stor grad XP funksjonalitet til for eksempel forhåndsvisning og bruk av miniatyrrepresentasjoner.

Ellers ligger de største nyhetene innen overflatemodellering og kabling ifølge Hasenstrauch.

-- I Solid Edge V12 er det lagt til funksjoner for ledningsopplegg- overflatedesign i det eksisterende arsenalet av praktiske arbeidsprosesser for bruksområder som dekker alt fra blikk til sveisede konstruksjoner og rørfabrikasjon. Han trekker også fram en rekke nye verktøy for å transformere 2d-tegninger til 3d-modeller, ved siden av mange mindre tillegg og forbedringer som til sammen skal heve funksjonaliteten og bruksverdien.