Solid fra Ericsson

Solid fra Ericsson

Konsernsjef Carl-Henric Svanberg kan rapportere om vekst i både omsetning og resultat.

Med en omsetningsvekst på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor, fra 32,6 til 38,4 milliarder svenske kroner, kan Svanberg si seg godt fornøyd med Ericssons resultat i andre kvartal. Ikke minst fordi resultat i samme periode har økt fra fem til 5,8 milliarder kroner.

- Vi kan rapportere om nok et kvartal med solide prestasjoner. Våre ansattes imponerende driv for å oppnå god drift og deres følsomhet for kundenes behov fortsetter å bidra til positive resultater, sier Carl-Henric Svanberg i en kommentar til kvartalstallene.

Tjenester

Økt aktivitet i nye og voksende markeder, samt økende interesse fra teleoperatørene for Ericssons tjenestetilbud, er de viktigste grunnene til at Ericsson nå står støtt etter krisen for noen år tilbake.

- Tjenesteområdet utvikler seg sterkt og operatørene viser økende interesse for vårt tilbud på dette området. Ikke minst muligheten for å sette bort nettverksdriften og synergien vi er i stand til å levere langs hele verdikjeden er blitt positivt mottatt. Det er også stor etterspørsel etter "hosting" og innholdstjenester som et ledd i at operatørenes utvikler sin virksomhet for å møte kundenes behov, fortsetter Ericsson-toppen.

GSM er fortsatt den viktigste drivkraften, ikke minst i såkalte "emerging markets". I Vest-Europa preges telemarkedet av priskonkurranse, noe som gjør at operatørene først og fremst er opptatt av å redusere kostnadene.

Cingular viktig

Når det gjelder 3G peker Ericsson på amerikanske Cingular Wireless sin ambisiøse utrullingsplan for WCDMA, en plan som alene vil doble WCDMA-basen utenfor Japan.

Også på fastnettsiden har Ericsson inngått enkelte kontrakter for sin ip softswitch. Som så mange andre utstyrsleverandører trekker selskapet fram avtalen med BTs prestisjeprosjekt 21st Century Network.

Og til tross for at land utenfor Europa blir stadig viktigere for den svenske teleutstyrsprodusenten, kan Ericsson vise til sju prosent vekst i Vest-Europa i forhold til samme kvartal i fjor.

Ericsson tror markedet for mobilsystemer vil vokse moderat i 2005 sammenliknet med fjoråret. I tjenestemarkedet forventes derimot solid vekst.