Solid, men svakere enn forventet

Solid, men svakere enn forventet

I første kvartal 2014 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 26,5 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 1,5 prosent. EBITDA før andre poster var 9,3 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 5,6 milliarder kroner.

«Jeg er glad for å presentere en solid start på året. Vi fikk 6 millioner nye mobilkunder i første kvartal 2014, noe som er selskapets høyeste kundevekst på to år. Denne veksten er hovedsakelig drevet av India, Pakistan og Bangladesh. Den underliggende veksten i abonnements- og trafikkinntekter fra mobil økte til 5 prosent i kvartalet,» sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

«I Norge er fortsatt initiativer for å oppnå vekst og effektivitet vår hovedprioritet. Vi ser økende etterspørsel etter større datapakker, og dette resulterte i forbedret inntektsvekst fra mobil på mer enn 3 prosent i kvartalet. Konkurranse og fallende inntekter fra fasttelefoni krever at vi fortsetter å strømlinjeforme driften og investeringene. Samtidig gjennomfører Telenor et betydelig teknologiskifte med en årlig investering på mer enn 4 milliarder kroner,» sier Baksaas.

«Flyttingen av kunder til vårt nye 3G-nettverk i Thailand er i rute, der om lag 60 prosent er overført. Overgangen fra konsesjons- til lisensregime bidrar allerede til betydelige regulatoriske kostnadsbesparelser. Den avtagende inntektsveksten forklares ved reduserte samtrafikkrater, lavere priser på tale og den generelle svekkelsen av Thailands økonomi,» sier Baksaas.

«Mobil data utgjør den neste vekstkurven for Telenor. Vi arbeider kontinuerlig med å øke antall aktive internettabonnement i alle våre markeder. Om lag 20 prosent av vår totale kundebase på 172 millioner abonnenter er for øyeblikket aktive internettbrukere, noe som representerer et stort vekstpotensial. Mens Telenor nylig sikret nytt spektrum i India og Pakistan, har vår virksomhet i Bangladesh forbedret sin 3G-dekning betydelig i årets første tre måneder. Vår indiske virksomhet rapporterte en organisk inntektsvekst på 44 prosent i kvartalet og tok betydelige markedsandeler. Vi lanserte også en ny internettstrategi i India med rimelige og tjenestebaserte internettilbud,» sier Baksaas.

«For å oppsummere hadde vi en lovende start på året. Vår effektivitetsagenda viser fremdrift, og vi arbeider med å bringe rimelig internett til alle og gi de tilgang til de som ikke har. Vi må imidlertid se fortsatt forbedring i alle våre markeder, spesielt en bedring av inntektene i Thailand og forbedret avkastning på de betydelige investeringene i Norge,» sier Baksaas.

«Vi opprettholder våre finansielle utsikter for året med lav, ensifret organisk inntektsvekst, stabil EBITDA-margin og investeringsgrad på rundt 16 prosent av inntektene, eksklusive Myanmar,» sier Baksaas.