Solid milliardoverskudd fra Telenor

Solid milliardoverskudd fra Telenor

Telenor vokser seg stadig større, og kan vise nok et milliardkvartal. 14 milliarder kroner på bunnlinjen er dessuten betraktelig mer enn for ett år siden.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og Telenor har levert en nytt, sterkt kvartal. Det er klart når tallene for fjorårets siste periode er lagt på bordet. Disse viser at konsernet fortsetter å vokse omsetningsmessig, samtidig som bunnlinjen betraktelig styrket det siste året.

Flere smarttelefoner

Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal ble 24,9 milliarder kroner, hvilket tilsvarer en organisk vekst på åtte prosent. Antall abonnement i de konsoliderte mobilvirksomheter økte med nærmere åtte milloner i kvartalet, og med 23 millioner på årsbasis, forteller Telenor.

Selskapet rapporterer dessuten om fortsatt vekst innen mobil data, samt i bruken av smarttelefoner. Samtidig har konkurranse blitt hardere, med det norske og danske markedet som eksempler, opplyser selskapet.

Selskapet trekker også frem lanseringen av 4G-tjenester i Sverige samt et forsatt fokus på kostnadseffektiviserende tiltak i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 7,1 milliarder kroner, opp fra 6,9 milliarder kroner på samme tid året før.

Bunnsolid drift

Selskapets justerte driftsresultat ble et overskudd på drøye tre milliarder kroner, hårfint svakere enn de 3,1 milliarder kroner selskapet satt igjen med etter driften på samme tidspunkt ett år tidligere.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble et overskudd på 2,1 milliarder kroner, på linje med tilsvarende kvartal året før.

Tjener milliarder

Ser man på årstallene, ser vi at Telenors driftsinntekter steg til 94,8 milliarder kroner i 2010. Til sammenligning viste 2009-tallene driftsinntekter på drøye 90 milliarder kroner.

EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 29,2 milliarder kroner i 2010, mot 30,6 milliarder kroner året før.

Det justerte driftsresultatet ble 13 milliarder kroner på årsbasis i fjor, ned fra 15,7 milliarder kroner ett år før.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble dermed et overskudd på solide 14,3 milliarder kroner i fjor, 66 prosent mer enn bunnlinjen året før.

På bakgrunn av de solide tallene, foreslår selskapet en dividende på 3,8 kroner per aksje.