Solid vekst i EDB

Solid vekst i EDB

EDB Business Partner ASA økte omsetningen med 23 prosent i andre kvartal.

EDB hadde i andre kvartal 2005 driftsinntekter på 1.285 millioner kroner og et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på 117 millioner kroner. Omsetningen økte med 23 prosent i andre kvartal, samtidig som EBITA-marginen er opprettholdt, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

- Vi har gjennomført nok et kvartal med høy vekst og god lønnsomhet. Hele organisasjonen arbeider nå med kontinuerlige forbedringer for å sikre den gode lønnsomheten og utnytte mulighetene for fortsatt høy vekst, sier konsernsjef i EDB, Endre Rangnes.

Driftsinntektene i It Drift var 962 millioner kroner, en økning på 21 prosent fra andre kvartal 2004. Veksten er i hovedsak knyttet til overtakelsen av virksomheten i Telenor Driftstjenester fra 1. mai 2004, samt overtatt virksomhet fra IBM og Capgemini.
 
Forretningsområdet Løsninger hadde driftsinntekter på 285 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 25 prosent etter justering for virksomhet som er overført fra It Drift. Veksten er knyttet til overtatt virksomhet fra IBM og oppkjøp av BanqIT Business Applications, samt høyt aktivitetsnivå i bank- og finansmarkedet.

Gjenværende del av forretningsområdet Telekom fikk en omsetning på 59 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 20 prosent i kvartalet. 

Driftsresultat (EBITA) for morselskapet endte på  -14 millioner kroner i kvartalet, hvilket er på nivå med andre kvartal 2004.
 
Konsernet fikk et resultat etter skatt på 42 millioner kroner i andre kvartal 2005, mot 278 millioner kroner i samme periode 2004 justert for IFRS (internasjonal regnskapsstandard). Fortjeneste per aksje ble 0,47 kroner, mot 3,07 kroner i andre kvartal 2004.
 
EDB opprettholder et positivt markedssyn og forventer fremdeles en vekst i det nordiske it service-markedet i 2005 på linje med markedsveksten i 2004.