Solide resultater fra Tietoenator

Solide resultater fra Tietoenator

Tietoenator kan vise til samme veksttakt i første kvartal som Ementor. Men på bunnlinjen er forskjellene store.
Den finsk/svenske konsulentgiganten Tietoenator omsatte for 380,5 millioner euro (3,1 milliarder kroner) i første kvartal i år. Det tilsvarer en vekst på åtte prosent.

Selv om omsetningen er tre ganger større enn hva norske Ementor hadde i samme kvartal, var veksttakt den samme for begge selskaper. Det kan derfor tyde på at Ementor ihvertfall ikke taper markedsandeler.

Resultatmessig er imidlertid forskjellene store. Mens Ementor ikke ennå har klart å komme i pluss, viser Tietoenator stor fremgang på bunnlinjen.

Driftsresultatet til det finsk/svenske selskapet økte med 26 prosent til 42 millioner euro (347 millioner). Det er en resultatmargin på solide 11 prosent.

Konsernsjef Matti Lehti i Tietoenator hevder den intense satsningen på bransjeløsninger over flere år er hovedårsaken til resultatfremgangen.

Samtidig tror selskapet på en klar bedring i markedet.

-- Digitaliseringen i både privat og offentlig sektor er definitivt inne i en langsiktig trend. Det finnes nå tegn på at de seneste årenes tilbakeholdenhet på investeringssiden nå har ledet til et udekket behov, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

De hevder imidlertid at kundenes overgang fra kostnadsbesparelser til mer normale investeringer går langsomt.