Solo-løp for HP

Solo-løp for HP

ÅRETS PRODUSENT 2011: HP ble sittende igjen alene i klassen for lagringsprodusenter. Utfordrerne står derimot i kø.

I nr. 5/11 presenterer IT-Bransjen en kåring av de beste av kanalens produsenter innen en rekke produktområder, deriblant lagring.

11 kategorier

Forhandlerne har blitt bedt om å gi sin vurdering av de ulike produsentene innen 11 kategorier - levering, service/support, pris/kvalitet, produktet salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte og sertifisering/opplæring.

Hver kategori bedømmes med en verdi mellom 1 og 6, hvorav 6 er svært bra.

Av disse kategoriene var det levering og service/support som ble kåret som de viktigste.

Flere utfordrere

I produkgruppen for lagring var det kun én aktør som fikk nok respondenter til deltakelse i årets undersøkelse, nemlig HP. Siden kvalifikasjonskravet til deltakelse er høyere i årets undersøkelse enn i fjorårets (minimum 30 svar), var det ingen av HPs utfordrere innen lagring som kvalifiserte til deltakelse. Dermed ble flere sittende igjen på utfordrerbenken.

HP lagring fikk et totalscore på 237 poeng, nok en 8. plass på sammenlagtlisten (over alle it-produsenter, uavhengig av område). Noe av det forhandlerne verdsetter mest hos HP når det gjelder lagring, er produktenes salgbarhet, pris i forhold til kvalitet og produktbredde.

Blant utfordrerne som ikke kvalifiserte til deltakelse finner vi Western Digital, IBM og EMC.

Beste lagringsprodusent:

Utfordrere med for få respondenter:
HP Western Digital IBM EMC
Totalscore 237 220 227 228
Totalsnitt 4,42 4,09 4,24 4,26
Levering 4,62 4,77 4,60 3,93
Service/support 4,38 3,63 4,53 4,47
Pris/Kvalitet 4,51 4,70 4,50 4,00
Produktets salgbarhet 4,74 4,78 4,26 4,57
Internettjenester 4,24 4,00 3,82 3,83
Produktutvikling 4,26 4,71 4,55 4,57
Avanse 3,95 4,18 3,53 4,43
Salgstøtte 4,35 3,71 3,89 4,50
Produktbredde 4,79 4,52 4,75 4,79
Markedsstøtteer 4,38 3,50 3,89 4,00
Sertifisering/opplæring 4,44 2,50 4,28 3,77
Tabellforklaring: Forhandlerne har vurdert produsentene fra en skala 1 til 6 hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Resultatet er et gjennomsnitt. Rødt er beste snitt, blått er dårligst. Totalscore beregnes ut i fra hver enkelt respondents vurdering ganget opp med hvor viktig dette området er for respondenten. Western Digital, IBM og EMC fikk ikke nok respondenter til å delta i kåringen.

Les også:

Les hele undersøkelsen i IT-Bransjen nr. 5/11.