-- Som å betale 400 kroner for en halvliter

-- Det er meget imponerende. Idar Vollvik kan le hele veien til banken med en halvliter i sin hånd, sier den danske teleanalytikeren Jon Strand om salget av Chess.
TeliaSonera betaler mer enn det dobbelte av hva som er vanlig ved slike oppkjøp, mener Strand.

TeliaSoneras bud er 1,8 milliarder kroner for 90 prosent av aksjene i Vollvik-gruppen som eier Chess, som har rundt 350.000 kunder. Det tilsvarer over 5.000 kroner per kunde.

-- Den siste tulling er ikke født. Det er en pris tatt fullstendig tatt ut av alle proporsjoner. Det er som å kjøpe en ti år gammel Volvo 242 for en million eller betale 400 kroner for en halvliter pils.

Spår nytt gullrush

Strand har gått gjennom lignende oppkjøp i de andsre skandinaviske landene de siste årene, og ingen av dem har vært prissatt til en verdi som overstiger halvparten av pris på Chess.

Analytikeren regner nå med at andre norske, virtuelle mobilleverandører ser muligheten til å sikre framtida:

-- Dette kan starte et nytt gullrush. Selskaper som Talkmore vil trolig bli langt mer aggressive enn de har vært så langt, sier Strand.

Lite for pengene

-- Det finnes mange selskaper av typen Chess i Europa. Ingen av dem har oppnådd noe i nærheten av en slik pris, sier Jon Strand.

Han trekker fram eksempler som Telefinlands oppkjøp av ACN og TDCs kjøp av Telmore, et selskap med 500.000 kunder og langt bedre fortjeneste enn Chess.

Andre eksempler er hva Telenor/Sonofon gav for CBB med 170.000 kunder. CBB hadde høy profitabilitet og prisen var 850 kroner per kunde.

Da Telia kjøpte Orange i Danmark, fikk de et gjeldfritt selskap og en komplett mobiloperatør med et eget landsdekkende nettverk, 3G-lisens og nær 600.000 kunder, samt synergieffekter, for 4 milliarder kroner.

Ifølge Strand betaler TeliaSonera betaler samme pris per Chess-kunde som Telia betalte for Orange.

Fryktet inntektstap

Dansken mener Teliasonera vil få problemer med å forklare den høye prisen.

Men grunnen til oppkjøpet er at eieren fryktet fallende marginer i Norge, tror analytikeren. I Finland falt TeliaSoneras EBIDTA-margin med 40 prosent fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.

Kjøpet av Chess sikrer økt distribusjon og markedstilgang, og TeliaSonera fryktet at noen andre skulle snappet Chess foran nesen deres, hevder den danske anaytikeren.

-- Men det er ikke slik at Netcom flytter over Chess-kundene til seg med en gang, og at Telenor taper 800 millioner over natten. Telenor kommer til tjene gode penger på Chess i enda et år til, sier Strand.