Song krever 50 millioner av Telenor

Mandag starter rettsaken Song har anlagt mot Telenor. Selskapenes advokater skal kjempe om 50 millioner kroner.

Det er summen Song hevder de har tapt som følge av kryssubsidiering mellom Telenor Bedrift og Mobil.

For ett år siden ila Økokrim Telenor en bot på 10 millioner kroner for forholdet, som hvis Songs stevning fører fram nå vil bli seksdoblet til 60 millioner kroner.

Song hevder de tapte kunder. Selskapet påstår at de ikke klarte å hevde seg mot de lave og kryssubsidierte prisene Telenor Bedrift kunne tilby. Song anslår kundetapet til til rundt 50 millioner kroner.

Saken skal gå for Oslo Tingrett. Det er satt av to uker til behandling av saken. Administrerende direktør Ketil Kivedahl i Song Networks Norge karakteriserer det hele som en gammel restaurantregning som ikke er oppgjort, men som selskapet nå ønsker avsluttet.