Song Networks valgte Bravida

Bravida Telecom har inngått en landsomfattende avtale med Song Networks. Avtalen innebærer blant annet montasje og installasjon for Songs kunder i Norge.

- Vi valgte Bravida fordi selskapet kunne tilby en helhet på pris og tilstedeværelse i hele landet, sier Stig Brautaset fra Song Networks.

I avtalen med Song Networks heter det at Bravida Telecom skal utføre tjenester som blant annet inkluderer oppkobling av kunder i Song Networks nett, feilsøkingstjenester innen kablingssystemer og infrastruktur samt service- og installasjon og bygging av infrastruktur-kabelnett basert på kobber, fiber og radioteknologi.

I tillegg til installasjonsoppdrag kan Song bestille planlegging og konsulentoppdrag fra Bravida.

- I sum er dette en avtale som betyr mye for oss både økonomisk og prestisjemessig. At vi er preferert leverandør for et så vidt tjenestespekter til en såpass betydningsfull aktør, viser at vi hevder oss godt i et sterkt konkurranseutsatt marked, sier konserndirektør Stein Martinsen i Bravida Telecom.