Sony til sykehus

Sony til sykehus

Sony skal levere digitalt nettverksutstyr til 21 operasjonsrom ved nye St. Olavs Hospital

I forbindelse med byggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim har Helsebygg Midt-Norge valgt Sony som integrator og leverandør av utstyr til DICOM Visible Light-nettverk i 34 rom, hvorav 21 nye operasjonsrom. 

Avtalen er et resultat av at Helsebygg Midt-Norge har vurdert Sonys tilbud som det økonomisk mest fordelaktige innen det aktuelle området. Selskapet skal levere 34 DICOM MPEG-stasjoner av typen BZMD-1. Disse representerer neste generasjon bildebehandlingsstasjoner for helsesektoren ved å ta opp, digitalisere, lagre og distribuere både live-video og stillbilder fra en rekke ulike kirurgiske kameraer, blant annet nyere og fremtidige endoskoper og mikroskoper.  

Terminalrom

Selskapet skal også levere PACS-systemer som støtter DICOM-standarden, utstyr for sentral lagring, printing og DVD-brenning så vel som et større antall pan-tilt-zoom-kameraer av typen Sony RZ30 og medisinske flatskjermer. Utstyret skal benyttes i 21 nye operasjonsrom og i tilhørende kontroll- og terminalrom, og vil samlet bidra til at disse blir blant verdens mest teknologisk avanserte til nå, ifølge en pressemelding.
 
Leveranser og installasjon vil skje fortløpende frem til ferdigstillelse av de aktuelle fasilitetene i februar 2006.
 
- Vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør av digitalt nettverksutstyr til nye operasjons-, kontroll- og terminalrom i det nye universitetssykehuset, og ser frem til det videre samarbeidet med alle de involverte parter, sier Vidar Liverød, Nordic Business Manager i Sony.