Skatteetaten valgte Sopra Steria

RAMMEAVTALE: Kjell Rusti ser avtalen med Skatteetaten som en bekreftelse på Sopra Sterias sterke posisjon i offentlig sektor. (Foto: Atle Skretting)

Skatteetaten valgte Sopra Steria

Sopra Steria skal stå for prosjektledelse, rådgivning og systemutvikling til det nye folkeregisteret.

Konsulentselskapet Sopra Steria har sikret seg en rammeavtale med Skatteetaten om modernisering av Folkeregisteret fram mot 2019, forteller de i en pressemelding.

– Avtalen styrker vår posisjon som en tung leverandør av eksterne konsulenttjenester i det offentlige. Vi har i en årrekke jobbet tett med skattemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark. Vi ser fram til å bidra til utvikling av et nytt, moderne folkeregister i samarbeid med Skatteetaten sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Ny personidentifikator

Moderniseringen skal gjøre registeret i stand til å møte utfordringene fra blant annet økt migrasjon, identitetskriminalitet og behovet for ny personidentifikator. Det nye folkeregisteret skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse og et bedre personvern.

I evalueringen blir Sopra Steria innstilt på førsteplass blant de 12 tilbyderne på delområde I. Selskapet scoret svært høyt på alle de forespurte kompetanseområdene.

Sopra Steria